EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij kinderen

EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, zoals een (verkeers)ongeluk, medische handelingen of pesterijen.

EMDR wordt ook steeds vaker ingezet bij andere problemen en klachten zoals angststoornissen en chronische pijn.

Voor wie is EMDR geschikt?

EMDR kan voor kinderen en pubers ingezet worden. EMDR is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. EMDR werkt ook snel. Bij kinderen is dat extra belangrijk, omdat onverwerkte herinneringen de gezonde ontwikkeling kunnen remmen of blokkeren.

Snelle behandeling zorgt ervoor dat de normale activiteiten kunnen worden opgepakt en voorkomt klachten op de lange termijn. Kinderen en jongeren vertellen ons dat ze EMDR minder vervelend vinden dan ‘praattherapie’. Dit komt doordat zij bij EMDR niet lang aan de traumatische herinnering hoeven te denken. Sommigen vinden het raar, grappig of zelfs leuk om te doen.

Hoe werkt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)?

  • Jij en je ouders krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek met een psycholoog. Hierin worden je klachten in kaart gebracht.
  • Dan wordt vastgesteld of EMDR een passende behandeling is om de klachten te verhelpen.
  • Daarna wordt een afspraak gemaakt bij een psycholoog.
  • De psycholoog vraagt je bij de eerste keer EMDR om aan de gebeurtenis terug te denken en om aan de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens te denken.
  • Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.
  • De psycholoog zal je daarna nog een keer vragen om terug te denken aan de gebeurtenis, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Meestal is dit de hand van de psycholoog. De psycholoog vraagt je om je aandacht hierop te richten. Daarna beweegt de psycholoog de hand op ongeveer 30 centimeter afstand voor het gezicht heen en weer.
  • De EMDR- behandeling brengt een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms komen er ook gevoelens en lichamelijke reacties opzetten.
  • Een EMDR-behandeling werkt snel. Het kan zijn dat je na 1 afspraak al voldoende resultaat merkt. Soms zijn er meer afspraken nodig.

Waar gebeurt een behandeling van EMDR?

Een behandeling op basis van EMDR voor kinderen en jongeren vindt plaats op de afdeling medische psychologie (C14).

Meer informatie over EMDR

Meer informatie over EMDR vind je op de website EMDR, kind en jeugd.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.