Dialyse algemeen

De dialyseafdeling, zowel in Nijmegen als Druten, zet alles op alles om u de meest optimale zorg te bieden.

Hemodialyseafdeling

De dialyseafdeling is voorzien van de modernste faciliteiten. De afdeling beschikt over 22 stations voor chronische hemodialyse. Hiervan zijn zes plaatsen, op indicatie, ook voor nachtelijke dialyse beschikbaar. Daarnaast voeren we behandelingen uit op de intensive care en hartbewaking en verrichten we zelfstandig plasmafiltratie. Dit is een behandeling die qua techniek lijkt op een dialysebehandeling, maar wordt toegepast bij andere ziekten. Op onze afdeling behandelen we gemiddeld 100 chronische hemodialysepatienten. Hiermee zijn wij een toonaangevend ziekenhuis in de regio.

Lokatie Druten

Het is ook mogelijk in CWZ Druten te dialyseren. Prettig voor patiënten uit de buurt. De ambiance is huiselijk en ook hier bieden we de modernste faciliteiten. De lokatie beschikt over 8 stations voor chronische hemodialyse

Kwaliteit van zorg

De dialyseafdeling, zowel in Nijmegen als Druten, zet alles op alles om u de meest optimale zorg te bieden. Onze gediplomeerde verpleegkundigen, gespecialiseerde artsen en de physician assistant (PA) volgen regelmatig nascholingen, om hun vakgebied te innoveren. De verpleegkundige en de PA worden frequent getoetst om bevoegd en bekwaam te blijven.

Audits
Om de organisatie, management, afdeling en verleende zorg te evalueren, worden volgens een vast programma audits uitgevoerd door externe partijen. Dit gebeurt onder meer door:

  • Lloyd’s Register Quality Assurance; als het gaat om overstijgende processen, management en toekomstige projecten. 
  • De visitatiecommissie van Nefrovisie; medisch en verpleegkundig niveau, dialyse-gerelateerd 
  • De afdeling ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het CWZ 
  • Interne audits, welke door speciaal opgeleide dialyseverpleegkundigen min. vier keer per jaar worden gehouden.

Patiententevredenheid
Daarnaast vragen we onze patiënten jaarlijks de landelijke patiëntentevredenheidsenquête in te vullen.

HKZ certificering
Wij zijn trots op onze HKZ certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat we voldoen aan alle vooraf vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen. “Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.”

Zorgindicatoren
De kwaliteit van de zorg wordt transparant gemaakt door middel van zogenaamde indicatoren. Met behulp van indicatoren worden processen en doelstellingen bewaakt en gemeten. Hiermee wordt aangetoond welke resultaten er zijn geboekt en wordt inzichtelijk waar verbeteringen nodig zijn. De dialyseafdeling van het CWZ maakt gebruik van zowel medische als verpleegkundige indicatoren en indicatoren ‘zichtbare zorg’.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.