Depressie behandeling

Bij een depressie kunt u terecht op het verpleegkundig spreekuur voor depressieve stoornissen op de polikliniek psychiatrie.

Bij de behandeling kunt u denken aan: psycho-educatie, advies in dagstructurering en leefstijl, en cognitieve therapie.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een onderdeel van de behandeling van depressie. De verpleegkundige geeft u voorlichting over onder andere:

  • de verschijnselen die horen bij het ziektebeeld
  • de complexiteit en het wisselende beloop van de depressie
  • de behandelmogelijkheden
  • de werking van voorgeschreven medicatie
  • het belang van therapietrouw bij de behandeling
  • de risico's op terugval of herhaling van een depressieve episode: het leren herkennen en beïnvloeden van terugval- en crisissituaties.

Advies in dagstructurering en leefstijl

Leefstijladviezen kunnen u helpen bij het overwinnen van de depressieve klachten. Door de manier van leven aan te passen, kan voorkomen worden dat depressieve klachten verergeren, kunnen de depressieve klachten verminderen of verdwijnen.

Daarnaast zijn de adviezen erop gericht u te helpen een zo goed mogelijk leven te leiden met de depressieve klachten. Vasthouden aan een goed dag- en nachtritme is belangrijk om de depressie te helpen verbeteren. Ook het opbouwen van een goede dagstructuur en het hebben van activiteiten is erg belangrijk.

Cognitieve therapie

De verpleegkundige leert u inzicht te krijgen in de samenhang tussen uw stemming, uw gedachten en uw gedrag door middel van cognitieve gedragstherapeutische interventies. Cognitieve therapie richt zich met name op het verband tussen wat u denkt en wat u voelt. Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen wat u doet en wat u voelt. Cognitieve gedragstherapie brengt die twee invalshoeken samen en pakt de gedragspatronen én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.