Kraamsuites verloskunde A42

Om medische redenen is het soms beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Uw bevalling vindt dan plaats in de huiselijke kraamsuites van CWZ Nijmegen. De kraamsuite is beschikbaar vlak vóór, tijdens en na de bevalling. De meeste moeders blijven één tot twee dagen in de suite. Als een langer verblijf in het ziekenhuis nodig is, verhuist u naar een 1-persoonkamer op de verpleegafdeling verloskunde.

Als uw kindje te vroeg geboren is of als het ziek is, kan uw baby opgenomen worden op de couveuse-afdeling.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Verblijf

De kraamsuite is beschikbaar vlak vóór, tijdens en na de bevalling. De meeste moeders blijven één tot twee dagen in de suite. Als een langer verblijf in het ziekenhuis nodig is, verhuist u naar een 1-persoonkamer op de verpleegafdeling verloskunde.

Zorgverleners

Een gynaecoloog, arts-assistent of ziekenhuisverloskundige begeleidt uw bevalling. U krijgt een van hen als vaste begeleider bij de bevalling. De gynaecoloog is er vooral als de bevalling moeilijk verloopt. U krijgt te maken met verpleegkundigen en mogelijk ziet u een co-assistent of een arts-assistent kindergeneeskunde.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

7.30 uur Controle van de polsslag en temperatuur
7.30 uur Tussen 7.30 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
7.40 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.00 uur Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Zonodig doet u tot 12.00 uur oefeningen met de fysiotherapeut
9.30 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
12.10 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij.
14.30 uur Tussen 14.30 uur en 15.00 uur hebben de verpleegkundigen een werkbespreking
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing. Indien nodig komt een verpleegkundige u opfrissen of verzorgen. Ook is het mogelijk dat de fysiotherapeut komt om oefeningen met u te doen.
17.00 uur Medicijnronde.
17.55 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
21.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen. De grote verlichting gaat uit.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Contact

Telefoon
024 365 78 20

Afdeling
Kraamsuites A42

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

 

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling bevalling (poli)klinisch.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.