Astma medicijnen

Astma is (nog) niet te genezen, maar er zijn wel goede behandelingen. Tegen de klachten kunnen zij medicijnen innemen.

Toon meer

De meeste mensen met astma krijgen medicijnen die ze moeten inademen (inhaleren) met een puffer. Dit heeft als voordeel dat het medicijn direct terechtkomt waar de klachten ontstaan, namelijk in de longen.

Hoe wordt u begeleid bij astma?

Een team van longartsen, longverpleegkundigen en longfunctieassistenten helpt u zo goed mogelijk om uw astma zo stabiel mogelijk te krijgen. We stellen samen een persoonlijk behandelplan op en stellen uw medicijnen goed in.

Bij mensen die ook veel last hebben van hun neus of bijholtes, werken we samen met de afdeling KNO. Patiënten worden besproken in een gezamenlijk overleg tussen longarts, KNO-arts en, bij kinderen, ook door een kinderarts.

Waar gebeurt de begeleiding van astma?

De behandeling van mensen met astma gebeurt op de polikliniek longziekten. Er is een goede samenwerking met de speciale longverpleegkundigen, de huisarts, de ZZG en eventueel met een derdelijns centrum voor revalidatie.

Na onderzoek en het opstellen van een behandelplan, krijgt uw eigen huisarts in uw behandeling de regierol. De afdeling longziekten adviseert en ondersteunt hierbij.

Andere behandelingen

Als bovenstaande behandelingen niet helpen, zijn er afhankelijk van het type astma en de persoon, extra behandelingen mogelijk. Bij ernstige allergische astma kan gestart worden met Omalizumab. Dit is een antistof die de allergische antilichamen (igE) weg vangt. Deze behandeling bestaat uit regelmatige toediening van injecties en gebeurt op de dagbehandeling. Bij niet-allergische eosinofiele astma kan bijvoorbeeld gestart worden met prednison.

Astma en zwangerschap

Medicijnen voor astma kunnen tijdens de zwangerschap veilig gebruikt worden. Zwanger zijn of willen worden, is dus geen reden om met medicijnen te stoppen. Bespreek uw zwangerschap en medicijngebruik met uw longarts en/of gynaecoloog.

Informatie over gebruik inhalator

Zie www.inhalatorgebruik.nl voor alle informatie over het juiste gebruik van inhalatoren, voorzetkamers en neusmedicatie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.