Wordt mijn zorg vergoed?

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat alle zorg wordt vergoed. Zo heeft iedereen vanaf 1 januari 2018 een eigen risico van minimaal 385 euro. Hoeveel en welke zorg daarna wordt vergoed, hangt af van uw polis en uw zorgverzekeraar. Wilt u weten of uw zorg in CWZ wordt vergoed? Controleer vóórdat uw behandeling in CWZ start of dit zo is aan hand van de volgende stappen. Zo komt u niet voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Stap 1: Heeft uw zorgverzekeraar een contract met CWZ?

In onderstaand schema ziet u welke zorgverzekeraars in 2017 een contract met ons hebben en welke voor 2018 gecontracteerd zijn. Omdat de gesprekken met zorgverzekeraars over de contracten voor 2018 nog in volle gang zijn, kunnen we nog niet overal melden dat we een contract hebben voor 2018. CWZ streeft ernaar met alle zorgverzekeraars een contract te sluiten, zodat voor iedereen de zorg wordt vergoed volgens landelijk gemaakte afspraken. We sluiten verschillende contracten voor medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg (PAAZ) en voor de trombosedienst. We geven regelmatig een update op deze website. Houd deze dus goed in de gaten.

De stand van zaken per 23 januari 2018:

Medisch specialistische zorg

2017 2018
Menzis V Menzis *
Zilveren Kruis V*** Zilveren Kruis V
VGZ V** VGZ V
CZ V CZ V
Multizorg* V VRZ (was Multizorg in 2017 ) V
DSW V DSW V
ASR V
iptiQ V
V Contract is afgesloten
* Nog in onderhandeling

PAAZ

2017 2018
Menzis V Menzis *
Zilveren Kruis V Zilveren Kruis V
VGZ V VGZ V
CZ V CZ V
Multizorg* V VRZ (was Multizorg in 2017) V
DSW V DSW V
ASR V
iptiQ V
V Contract is afgesloten
* Nog in onderhandeling

Trombosedienst

2017 2018
Menzis V Menzis V
Zilveren Kruis V Zilveren Kruis V
VGZ V VGZ V
CZ V CZ V
Multizorg* V VRZ (was Multizorg in 2017) V
DSW V DSW V
ASR V
iptiQ V
V Contract is afgesloten
* Nog in onderhandeling

Mist u een zorgverzekering? Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars met hun labels

In de tabel staan alle grote verzekeraars genoemd. Elke zorgverzekeraar heeft weer een groot aantal verschillende verzekeringen en polissen. Soms met een geheel eigen merknaam en website. Staat uw verzekeraar hierboven niet genoemd? Kijk dan naar het overzicht van zorgverzekeraars met hun labels (pdf). Zo kunt u nagaan onder welke grote zorgverzekeraar uw polis of zorgverzekering valt.

Stap 2: Vergoedt uw polis alle zorgkosten in CWZ?

Voor de aanvullende verzekering bestaan verschillende soorten polissen waaruit u kunt kiezen. Niet alle polissen bieden vrije artsenkeuze of vergoeden alle behandelingen. Vraag daarom altijd bij de zorgverzekeraar die de polis aanbied, of uw zorg wordt vergoed.

Natura polis
Heeft u een natura polis? Dan is het belangrijk om vooraf te checken of uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met CWZ. Is er een contract, dan declareert CWZ de kosten direct bij uw verzekeraar. U hoeft dus geen geld voor te schieten. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met CWZ? Dan moet u de rekening eerst zelf betalen en de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Na het indienen van de declaratie krijgt u niet altijd de volledige vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de polisvoorwaarden.

Restitutie polis
Met een restitutie polis maakt het voor de vergoeding niet uit welk ziekenhuis of zorgverlener u kiest. Let dan wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt. U betaalt zelf de behandeling en declareert vervolgens de rekening bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt een duurdere behandeling, zoals een verblijf in een ziekenhuis, wel direct verrekend.

Budgetpolis of selectief polis
Let goed op met een budgetpolis of selectieve polis. Deze hebben woorden als 'Basis Budget', of 'Selectief' achter de polisnaam. Deze polissen zijn een afgeslankte variant van de naturapolis. Ze zijn goedkoper, maar hebben een aantal nadelen. Is er voor de budgetpolis géén contract met CWZ afgesloten, dan betaalt u een groot gedeelte van de zorg zelf. Is er wel een contract, dan worden vaak niet alle behandelingen vergoed.

Voor de volgende polissen is er géén contract met CWZ en wordt de zorg niet volledig vergoed:

  • ZieZo Selectief (nieuw!)
  • Zilveren Kruis Basis Budget polis
  • Zilveren Kruis Internetbasisbudget
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Aevitae Zorg Plan Selectief (volmacht)
  • IAK Zorg Plan Selectief (volmacht)
  • Zekur Polis VGZ

Wilt u niet voor vervelende financiële verrassingen komen te staan, vraag met een budgetpolis dan altijd bij uw zorgverzekeraar of deze uw behandeling in CWZ vergoedt. Doe dit voordat u de eerste afspraak maakt en kosten heeft gemaakt in CWZ. Vergoedt uw verzekering de zorg niet, dan kunt u nog naar een ander ziekenhuis.

Wilt u een budgetpolis afsluiten voor 2018? Vraag dan altijd na bij uw zorgverzekeraar of deze in 2018 uw behandeling in CWZ vergoedt.

Stap 3: Valt de behandeling onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering?

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed uit deze basisverzekering. Jaarlijks stelt de overheid vast welke zorg onder de basiszorg valt. Kijk op deze site voor een overzicht. Zorg die niet onder de basiszorg valt, wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Zonder aanvullende verzekering betaalt u die zorg zelf.

Stap 4: Wanneer is de behandeling gestart?

Een behandeling start bij de eerste afspraak op de polikliniek. De kosten voor de reguliere DBC (eerste 90 DBC-dagen) worden afgewikkeld op de polis die u op dat moment heeft. Ook als de DBC doorloopt in het volgende kalenderjaar en u van zorgverzekeraar of polis bent gewisseld.

Stap 5: Hoe zit het met mijn eigen risico?

In 2018 is het verplichte eigen risico 385 euro per jaar. Net als in 2017. Komt u in het ziekenhuis, dan betaalt u de eerste 385 euro zelf. U kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Dan betaalt u minder premie. Van de ziekenhuisrekening betaalt u 885 euro zelf. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Hulp bij kiezen verzekeraar

Elk jaar kunt u van zorgverzekeraar veranderen. Zo kunt u de verzekering kiezen die het beste past bij uw situatie. Als u uw zorgverzekering vóór 31 december opzegt, kunt tot 1 februari een keuze maken voor een nieuwe zorgverzekering. Een aantal websites kan u hierbij helpen.

Hoe werkt marktwerking in de zorg?