Transferpunt: vervolgzorg

Vervolgzorg thuis/andere instelling

Heeft u extra zorg nodig na uw verblijf in CWZ? Het transferpunt zorg CWZ helpt de verpleegkundigen en dokters bij het regelen van deze zorg buiten CWZ. De transferverpleegkundige legt contact met de zorgaanbieders elders. Als de patiënt naar huis kan, benadert ze thuiszorgorganisaties. Wanneer de patiënt niet naar huis kan, beoordeelt de transferverpleegkundige of een indicatie van toepassing is. Zodra de indicatie afgegeven is, bemiddelt ze bij het vinden van een opnameplaats in een andere instelling. Het transferpuntzorg helpt dus de weg te vinden in het ‘woud’ van mogelijkheden en regels. Bij elke patiënt vraagt dat om maatwerk.

Rekening houden met uw wensen

Het transferpunt zorg probeert altijd rekening te houden met de wensen van de patiënt. Als er thuiszorg nodig is, kan het gebeuren dat de thuiszorgorganisatie van eerste voorkeur vol zit. Dat moeten we een andere organisatie inschakelen. Bij een indicatie voor een verpleeghuis is het streven om de patiënt zo snel mogelijk na de indicatiestelling te plaatsen in het huis van eerste/tweede voorkeur. Helaas lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld door een lange wachtlijst. Dan kan het gebeuren dat de patiënt tijdelijk naar een andere instelling moet. Dit heet een overbruggingsplaats.

Wat u nog meer moet weten

Vervolgzorg thuis
Vervolgzorg andere instelling
Vervolgzorg wetten/regels
Handige links vervolgzorg