Transferpunt

Wie zijn wij?

Het transferpunt maakt deel uit van CWZ. Het transferpunt regelt zo nodig zorg voor na uw opname. Om dat goed te kunnen doen hebben wij contact met de verpleegkundigen en artsen van uw afdeling.

Uw behandelend arts of de verpleegkundige heeft met u besproken dat u na uw ziekenhuisopname zorg nodig heeft. Het transferpunt regelt de wijkverpleging, (tijdelijke) opnameplaats in een andere zorginstelling en zo nodig de hulpmiddelen.

Wat regelt u en/of uw familie zelf?

  • persoonsalarmering
  • huishoudelijke hulp
  • maaltijdvoorziening
  • hulpmiddelen 

Gang van zaken

Na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u nog zorg nodig heeft. Deze zorg kan bestaan uit:

  • wijkverpleging
  • hulpmiddelen
  • persoonsalarmering
  • huishoudelijke hulp
  • maaltijdvoorziening
  • (tijdelijke) opnameplaats in een andere zorginstelling