Wachtlijst en oproep

Als u opgenomen moet worden, komt u over het algemeen eerst op een wachtlijst. Op dat moment is meestal nog niet bekend wanneer u opgeroepen zult worden. We vertellen u wel welke periode het waarschijnlijk wordt. Dit komt omdat wij niet precies weten wanneer er een bed vrijkomt op de verpleegafdeling. We houden in elk geval zoveel mogelijk rekening met uw wensen. U hoort minimaal één dag van tevoren wanneer u kunt komen en waar u zich moet melden.

Contactpersoon

Wij vragen u een contactpersoon aan te wijzen. Deze is het aanspreekpunt voor de verpleegafdeling. Het is wenselijk dat alle contact met de afdeling zoveel mogelijk via deze persoon verloopt. In onverwachte situaties kunnen wij de contactpersoon waarschuwen. Ook is het meestal degene met wie we overleggen over de medische behandeling als u dat zelf (tijdelijk) niet kunt. Het is dus belangrijk dat uw contactpersoon weet welke wensen/afspraken u heeft.

Bedenk welke vragen u nog wilt stellen

Bereid de opname goed voor. Uiteindelijk beslist u zelf over uw behandeling. Uiteraard in overleg met uw arts. U kunt vooraf opschrijven welke vragen u nog wilt stellen. En welke informatie u nog wilt geven.

Weten instanties van de opname?

Geef tijdig aan instanties door dat u wordt opgenomen in CWZ. Bijvoorbeeld de thuiszorg of trombosedienst. Dan staan zij niet voor niets bij u op de stoep.

Wat meenemen naar CWZ?

  • Belangrijke papieren
  • Medicijnen: het is erg belangrijk dat wij weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Neem dus die middelen in de originele verpakking mee naar CWZ. Wij vragen de gegevens over geneesmiddelengebruik ook op bij uw eigen apotheek. Wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen, geef dit dan aan.
  • Kleding: nachtkleding, ondergoed, pantoffels, ochtendjas en gewone kleding
  • Toiletartikelen: kam/borstel, zeep, deodorant, shampoo, tandenborstel en tandpasta. Eventueel: scheerapparaat, maandverband, brillenkoker/lenzenspullen, bakje voor gebitsprothese.
  • Laat waardevolle spullen (bankpas en sieraden) thuis.

Hoe blijft u fit tijdens en na de opname?

Na een opname in het ziekenhuis wilt u zo snel mogelijk weer naar huis. Al tijdens uw verblijf stimuleren wij u op diverse manieren, zodat u snel weer op de been bent. Lees meer in de folder 'Stap dichter naar huis'. 

Bent u drager van een bacterie ongevoelig voor antibiotica?

Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. We noemen ze BRMO. Ze komen in Nederland gelukkig weinig voor. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. U kunt deze bacteriën bij u dragen zonder dat u dit weet. Vooral bij patiënten met een verminderde weerstand of die een operatie moeten ondergaan kunnen ze infecties veroorzaken. CWZ probeert verspreiding te voorkomen. Wij checken daarom of u drager bent van zo’n resistente bacterie. Wij stellen u de volgende vragen:

  • Werkt of woont u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
  • Bent u recent opgenomen geweest in een ziekenhuis in het buitenland?
  • Bent u in contact geweest met iemand met BRMO (zoals MRSA)?
  • Is uw kind korter dan 1 jaar geleden geadopteerd uit het buitenland?

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Meld dit dan meteen bij uw arts of verpleegkundige of aan de balie.

Melden in CWZ

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Wilt u dat een gastvrouw/gastheer u naar de afdeling brengt? Geef dit dan door bij de receptie hoofdingang. Uw begeleider kan uiteraard meelopen.

Intake en identificatie

Op de verpleegafdeling krijgt u een intakegesprek met een verpleegkundige. Zij geeft u alle informatie. Ook vraagt zij naar uw identiteitsbewijs. Na identificatie krijgt u 2 barcodebandjes om polsen en/of enkels. Dit is nodig om persoonsverwisselingen, identiteitsfraude en medische fouten te voorkomen.

Gemengd verplegen

Er zijn kamers voor 1 persoon, 2 personen, 3 personen of 4 personen. Op meerpersoonskamers liggen mannen en vrouwen. Dit heet gemengd verplegen. Heeft u hier ernstig bezwaar tegen, dan kunt u dit doorgeven aan de intake-verpleegkundige. We proberen dan een oplossing te vinden. Dat is echter niet altijd mogelijk.