Verblijf en voorzieningen verpleegafdeling

Medische zorg

Uw behandelend arts verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij bespreekt met u de onderzoeken, behandeling en resultaten. Ook maakt hij afspraken met u over bijvoorbeeld dieet, bedrust, beweging en geneesmiddelen. De specialist kan advies vragen aan andere deskundigen. Is de uitleg van de dokter niet duidelijk? Of bent u het niet eens met een bepaalde handelwijze? Zeg dit dan gerust. U kunt ook de verpleegkundige aanspreken. Zij helpt u graag hierbij. Het CWZ is een opleidingsziekenhuis voor artsen. U zult dus tijdens de opname verschillende gezichten aan uw bed zien. Bij onderzoek en behandeling zijn vaak arts-assistenten aanwezig. Dat zijn artsen in opleiding tot specialist. Ook ziet u soms co-assistenten. Dat zijn studenten in opleiding tot arts. Arts-assistenten of co-assistenten zullen u altijd vertellen dat zij in opleiding zijn. En welke taken ze van de specialist overnemen. Bent u het daarmee niet eens? Zeg dat dan tegen uw specialist.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegkundige zorg

Op de verpleegafdelingen werken senior-verpleegkundigen, allroundverpleegkundigen, basisverpleegkundigen, leerling verpleegkundigen, stagiaires en helpenden. U wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verpleegd. Op de kamers hangen mededelingenborden. Hierop staan de namen van de verpleegkundigen die deze dag dienst hebben. De verpleegkundige kan een afspraak maken met de arts als u een gesprek wenst.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Patiëntdossier

Een aantal verpleegafdelingen werkt met een digitaal patiëntdossier. Lees meer over hoe CWZ omgaat met uw gegevens.

Andere ondersteunende medewerkers

U krijgt ook met diverse andere medewerkers te maken. Dit hangt af van de verpleegafdeling en uw aandoening.
Diëtist 
Ergotherapeut
Familiezorgverpleegkundige
Fysiotherapeut 
Geestelijk verzorger 
Geriater
Medisch psycholoog 
Logopedist
Maatschappelijk werker 
Medewerker klinisch chemisch laboratorium
Medewerker personenvervoer 
Medewerker roomservice 
Medewerker schoonmaak

Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Toedienen geneesmiddelen

Thuis bent u zelf verantwoordelijk voor het innemen van uw geneesmiddelen. In het ziekenhuis is dat anders. Volgens de wet is het ziekenhuis dan verantwoordelijk. Wij moeten ervoor zorgen dat u op het juiste moment het juiste geneesmiddel krijgt in de juiste dosering. De ziekenhuisapotheek coördineert dit in CWZ. Bij uw opname moet u precies vermelden welke geneesmiddelen in welke dosering u thuis gebruikt. Breng daarvoor de medicijnen van thuis mee en laat ze aan de verpleegkundige zien. Soms kunt u de geneesmiddelen van thuis in CWZ blijven gebruiken.

Room-service

Alle opgenomen patiënten krijgen room-service. Een medewerker room-service zorgt voor maaltijden, warme en koude dranken en tussendoortjes. Uiteraard volgens het dieetadvies. Geef dus door als u een dieet volgt. U kunt op de dag zelf kiezen wat u wilt eten en wanneer. De medewerker room-service zorgt voor een opgeruimde, schone en gezellige kamer. Ook de TV-aansluiting kan zij regelen. Op sommige afdelingen heeft zij ook ondersteunende taken zoals het bed opmaken en patiënten eten geven. Dat verschilt per afdeling.

Voorkómen van ziekenhuisinfecties

In CWZ willen we voorkomen dat bacteriën van de ene patiënt op de andere patiënt overgaan. De zorgverleners zorgen daarom voor goede handhygiëne. Ook worden verpleegkamers, toiletten en doucheruimtes elke dag goed schoongemaakt. Als bepaalde bacteriën veel voorkomen kan het nodig zijn om uitstrijkjes te maken van huid of slijmvlies van opgenomen patiënten.

Pijn

Heeft u pijn of andere klachten? Meld dat dan direct aan de verpleegkundige. Ook in de avond of nacht. Ook als het maar een beetje pijn is. En ook als u niet zeker bent van uw klacht. Het melden van pijn is belangrijk voor uw behandeling. CWZ heeft afspraken gemaakt over het bestrijden van pijn.

Extra zorg voor oudere patiënt

Patiënten ouder dan 70 jaar krijgen in CWZ extra zorg. Al bij de opname beoordeelt de verpleegkunde of de oudere risico’s loopt. Denk aan verwardheid, vallen of ondervoeding. Zonodig schakelt de verpleegafdeling de afdeling geriatrie in voor advies. Verder stimuleren de verpleegafdelingen oudere patiënten te bewegen buiten hun bed. Als patiënten veel in bed liggen gaan hun conditie en spierkracht snel achteruit. Ouderen die sneller gaan bewegen, kunnen vaker terug naar huis in plaats van naar een verpleeghuis. Ook liggen zij korter in het ziekenhuis.

Verlaten afdeling

Wilt u van de verpleegafdeling af? Bijvoorbeeld naar restaurant de Binnenhof met uw bezoek? Overleg dan vooraf met de verpleegkundige of secretaresse. Er kan namelijk een onderzoek of behandeling gepland zijn. De afdeling wil altijd weten waar u bent. Laat eventueel uw mobiele nummer achter. Ook is het belangrijk dat u altijd het identificatiebandje om uw pols draagt. U kunt zonodig een rolstoel van de afdeling gebruiken. Vraag even aan de verpleegkundige of secretaresse of dat kan. Ga naar regels rolstoelgebruik.

Bloemen

Bezoekers die bloemen meebrengen, kunnen deze zelf in een vaas zetten. In de buurt van iedere verpleegafdeling is een automaat met bloemenvazen voor eenmalig gebruik. U heeft hiervoor muntgeld nodig. Andere vazen en potplanten zijn op alle verpleegafdelingen verboden vanwege het gevaar op infecties.

Kluisje

U kunt gratis een afsluitbaar kluisje lenen voor uw waardevolle spullen. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de roomservice op uw afdeling. Zij plaatsen het kluisje in de kast bij uw bed.

Meebrengen etenswaren

In CWZ gelden regels voor het meebrengen en veilig bewaren van etenswaren van thuis. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folders.

Patiëntenwasservice

Uw persoonlijke was kunt u laten reinigen en strijken bij de patiëntenwasservice(toestel 7622). De was wordt opgehaald en komt de volgende dag weer schoon terug. De kosten van reinigen, drogen en vouwen of strijken gaan per kilo, €3,00. Voor elke wasbeurt betaalt u minimaal één kilo per beurt. U betaalt contant wanneer u uw was terugkrijgt. Uiteraard behandelen wij uw was met grote zorg. Maar we zijn niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van uw kleding.

Post

Naar informatie over de postbezorging. Familie en vrienden kunnen u ook een e-card sturen via deze website. De gastvrouwen/gastheren bezorgen deze kaarten dagelijks bij patiënten.

Televisie aan bed

Aan de medewerker room-service kunt u doorgeven of u televisie aan bed wilt. Dit is gratis. Voor draadloze communicatieapparatuur (mobiele telefoon, laptop, tablet) gelden op bepaalde afdelingen speciale regels: voor B36 en B42, IC en OK.

Handelen volgens richtlijnen

CWZ gaat heel zorgvuldig te werk. Alle zorg verloopt volgens protocollen en richtlijnen. Er zijn ook richtlijnen voor zorg rond overlijden.

Stiltecentrum en kerkdienst

Heeft u behoefte aan bezinning, gebed of stilte? U kunt daarvoor terecht in het stiltecentrum. Elke zondagmorgen is er een kerkdienst.