Gastvrouw/gastheer

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Begeleiding naar de afdeling

In CWZ kan een gastvrouw of gastheer u begeleiden naar de afdeling waar u moet zijn. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. U kunt naar een gastvrouw/gastheer vragen bij de receptie hoofdingang. U kunt ook per telefoon een afspraak maken voordat u naar CWZ komt: 024 365 85 74.

Attenties voor opgenomen patiënten

Sommige patiënten krijgen weinig bezoek. Als de patiënt het op prijs stelt, kan de gastvrouw/gastheer dan af en toe langskomen. Deze komt ook vaak op de verpleegafdeling om e-kaarten aan patiënten te bezorgen.