Informatie-app

Dankzij het internet en digitale media zijn patiënten beter op de hoogte en meer betrokken bij hun zorg. CWZ haakt in op deze behoefte en ontwikkelt steeds meer handige apps.

CWZ Thuis-app

CWZ thuis is een app voor thuismonitoring. De app maakt het mogelijk om op afstand mee te kijken naar uw gezondheidssituatie. CWZ Thuis-app >

CWZ Zorgapp

CWZ betrekt patiënt bij behandeling met behulp van een handige app. CWZ Zorgapp >

Zwangerschaps-app

ZwApp vergroot de zelfregie en de kans op een goede gezondheid van moeder en kind. Zwapp >

Groeimodel kinderdiabetes

Diabetes groeimodel (web app en oudercursus) geeft gezinnen houvast en vertrouwen. Diabetes groeimodel >

Pacemaker verbonden met smartphone

Zo kunnen patiënten zelf gegevens inzien. MyCareLink Heart mobile app>

CWZ-ambitie betrokken patiënt

De apps zijn een voorbeeld van onze ambitie om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.