Gesprekstips

Samen met de arts keuzes maken. Dat kan alleen wanneer u als patiënt de juiste informatie hebt en uw vragen zijn beantwoord. Dat u meepraat en meebeslist over uw zorgtraject. U beschikt namelijk over cruciale informatie over uw gezondheid. Door een actieve rol te spelen kunt u zelf zorgen voor goede én veilige zorg. Het is goed om als patiënt/familie zelf ook alert te blijven. Hieronder enkele tips.

Voorbereiding op uw gesprek

Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het gesprek met uw arts:

 • Kijk in de checklist polikliniekbezoek voor veel meer vragen.
 • Neem uw vragen mee op papier.
 • Schrijf de antwoorden op of neem het gesprek op om thuis rustig te kunnen nalezen of afluisteren.
 • Neem iemand mee; samen hoor je meer dan alleen.
 • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
 • Geef aan als u ergens over twijfelt.
 • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.
 • Kijk op de website Begin een goed gesprek voor meer informatie

Zorg voor een maatje!

 • Vaak werkt het veel beter als u een maatje of contactpersoon heeft die u ondersteunt en met wie u ervaringen kunt delen.
 • U kunt deze persoon meenemen naar de polikliniek, de behandeling of bij opname
 • Twee horen meer dan een!

Durf te vragen

 • Ga na of er informatie op papier is. Bijvoorbeeld een folder of een patiënten informatie dossier (PID).
 • Vraag om een ‘zorgplan’ zodat u weet wat er gaat gebeuren. 
 • Bewaak het proces (liefst samen met een naaste) bij complexe zorgtrajecten.
 • Gaat iets anders dan verwacht? Of denkt u dat iets niet goed gaat? Durf te vragen! 

Houd overzicht bij medicijngebruik

Als u verschillende medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van klachten. Dan is het nuttig om uw medicijnen met uw huisarts en apotheker onder de loep te nemen. Vraag de apotheek om een actueel medicijnoverzicht en neem dat altijd mee als u naar een dokter gaat. 

Help mee aan een schone en veilige zorgomgeving

 • Als extra controle vragen artsen of verpleegkundigen meerdere malen naar uw naam, geboortedatum en waarvoor u behandeld wordt. Vooral bij belangrijke handelingen. 
 • Zorg voor een goede hygiëne. Was na elk toilet- bezoek uw handen en loop niet op blote voeten.
 • Draag altijd stevige pantoffels of schoenen (geen sloffen).

Wie staat er aan uw bed?

 • Soms heeft u met veel verschillende zorgverleners te maken. 
 • Wie is nou waarvoor precies verantwoordelijk? 
 • Lees het op www.wiestaateraanmijnbed.nl

CWZ-ambitie betrokken patiënt

Deze gesprektips zijn een voorbeeld van onze ambitie om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.