Samen beslissen

Samen beslissen

Uit onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden zijn als ze worden betrokken bij de zorg. Bent u goed op de hoogte van uw mogelijkheden, dan neemt u besluiten die het beste passen bij uw persoonlijke situatie. Ook blijft u eerder trouw aan ingezette therapie. Dat levert de beste resultaten op voor u als patiënt. Bovendien voorkomt het onnodige behandelingen en kosten. Hieronder ziet u middelen die u kunnen helpen om de regie te nemen over uw gezondheid.

Samen beslissen, what else?

Voor Miranda Boom, verpleegkundig specialist interne geneeskunde, is samen beslissen een tweede natuur. ‘Ik pas het altijd toe in mijn behandelingen.' Interview met Miranda >

Patiëntportaal MijnCWZ

MijnCWZ is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van CWZ. U kunt in MijnCWZ uw medisch dossier inzien. Met MijnCWZ bereidt u zich goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis. Of leest u thuis alles nog eens rustig na. Patiëntportaal MijnCWZ >

Keuzehulp

Een keuzehulp is bedoeld om u en uw zorgverlener te helpen bij het maken van een keuze voor een behandeling die het beste bij u past. Keuzehulp >

Consultkaart

Een consultkaart geeft een beknopt overzicht van de verschillende behandelopties. Consultkaart >

3 goede vragen

Je bent beter af als je in de spreekkamer of bij de voorbereiding van een bezoek aan een zorgverlener de 3 goede vragen gebruikt. 
3 goede vragen >

Informatie-app

Dankzij het internet en digitale media zijn patiënten beter op de hoogte en meer betrokken bij hun zorg. Steeds meer afdelingen ontwikkelen een eigen app. Informatie-app >

Tips voor het gesprek

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het gesprek met de arts of verpleegkundige. Een goede voorbereiding helpt u om de juiste informatie te krijgen. Maar hoe kunt u zich goed voorbereiden? Gesprekstips >

Ziekenhuischeck

Op Ziekenhuischeck kunt u eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg. Ziekenhuischeck >

KiesBeter

KiesBeter is een website met informatie over de zorg in Nederland. Naast informatie over aandoeningen en behandelingen kunt u ook de kwaliteit van zorginstellingen bekijken en vergelijken. KiesBeter >