Hulp bij kiezen zorg

Als u zorg nodig hebt, is er vaak heel veel te kiezen. Het is belangrijk om bewust te kiezen. Zodat u de zorg krijgt die zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Van belang is dat u de juiste informatie kunt vinden. En dat u zo nodig ondersteuning krijgt.

Voorbeelden van keuzes

  • Naar welk ziekenhuis ga ik?
  • Wil ik een bepaald onderzoek wel of niet? 
  • Wil ik een bepaalde operatie wel of niet? 
  • Als ik te lang moet wachten, kan ik dan naar een ander ziekenhuis? 
  • Wil ik een “second opinion”? En hoe kan ik dat regelen?

Natuurlijk maakt het verschil om welke aandoening het gaat en wat uw situatie is. Het kiezen van een huisarts of tandarts is iets anders dan het kiezen van een ziekenhuis voor behandeling van een liesbreuk of staar. En dat is weer heel iets anders dan kiezen voor wel of geen chemotherapie.

Hoe hulp zoeken bij het kiezen?

Soms is het lastig om te kiezen. Er zijn diverse manieren om daar hulp bij te krijgen.

  • Als u er niet goed uitkomt, praat dan met andere mensen. Bijvoorbeeld met uw naasten, huisarts, behandelend arts of een patiëntenvereniging.
  • Veel zorgverzekeraars helpen patiënten om de weg te vinden in de zorg.
  • Er zijn veel goede websites die u kunnen helpen.