Gesprekstips

Samen met de arts keuzes maken. Dat kan alleen wanneer u als patiënt de juiste informatie hebt en uw vragen zijn beantwoord. Dat u meepraat en meebeslist over uw zorgtraject. U beschikt namelijk over cruciale informatie over uw gezondheid. Door een actieve rol te spelen kunt u zelf zorgen voor goede én veilige zorg. Het is goed om als patiënt/familie zelf ook alert te blijven. Hieronder enkele tips.

Bereid u voor op het polikliniekbezoek

Het is voor uw gezondheid heel erg belangrijk om juiste informatie te verstrekken aan de zorgverleners.

 • Bedenk vooraf wat u wilt vertellen en vragen aan de dokter
 • Hiervoor bestaan handige gesprekstips zoals de 3 goede vragen

3 goede vragen

3 Goede Vragen

U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om die informatie te krijgen. Dat helpt bij het nemen van de juiste beslissing.

1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
Zet met uw arts op een rij welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd minstens twee, want even afwachten is ook een mogelijkheid. Voorbeelden: Een lichamelijk onderzoek of een scan? Fysiotherapie of een operatie? Welk soort operatie? Direct behandelen of eerst afwachten?

2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een operatie uw klachten snel verhelpen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Vraag uw arts naar resultaten van de verschillende behandelingen. Wat kan een behandeling u opleveren? Kunt u na de operatie weer sporten, verhoogt de behandeling uw overlevingskans of vermindert het de pijn? Bespreek per mogelijke behandeling de herstelperiode, risico’s, gevolgen en bijwerkingen.

3. Wat betekent dat in mijn situatie?
Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor de keuze. Hoe is uw thuissituatie, wat is uw beroep, hoe oud bent u, wat zijn uw wensen en uw doelen? Ook voor uw arts is het belangrijk om dit te weten. Zodat deze het medische advies hierop kan aanpassen.

3 goede vragen brengt dialoog op gang
3 goede vragen is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie van Medisch Specialisten FMS. Doel is patiënten én zorgverleners te helpen om de communicatie te verbeteren. Lees de reacties in CWZ op deze campagne.

Waarom vinden wij het stellen van goede vragen belangrijk?

Patiënt en arts in gesprek | CWZ Nijmegen

Patiënt: 'Als patiënt hoor je vaak wat je wílt horen'

Mary de Weerd patiëntenvoorlichter | CWZ Nijmegen

Patiëntenvoorlichter: 'Goede voorbereiding helpt'

Lid cliëntenraad Jan Bertrams | CWZ Nijmegen

Cliëntenraad: 'Een beter gesprek, daar gaat het om'

Internist-hematoloog Susan de Jonge | CWZ Nijmegen

Dokter: 'Vragen houden dokter én patiënt bij de les.'

Folder

Meer gesprekstips

Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het gesprek met uw arts:

 • Kijk in de checklist polikliniekbezoek voor veel meer vragen.
 • Neem uw vragen mee op papier.
 • Schrijf de antwoorden op of neem het gesprek op om thuis rustig te kunnen nalezen of afluisteren.
 • Neem iemand mee; samen hoor je meer dan alleen.
 • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
 • Geef aan als u ergens over twijfelt.
 • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.
 • Kijk op de website Begin een goed gesprek voor meer informatie

Patiëntportaal MijnCWZ

Het patiëntportaal MijnCWZ is ook een middel om u voor te bereiden op het gesprek met de arts. Door bijvoorbeeld al de uitslagen van uw onderzoek te bekijken, eventueel vragenlijsten in te vullen en aantekeningen te maken.

Zorg voor een maatje!

 • Vaak werkt het veel beter als u een maatje of contactpersoon heeft die u ondersteunt en met wie u ervaringen kunt delen.
 • U kunt deze persoon meenemen naar de polikliniek, de behandeling of bij opname
 • Twee horen meer dan een!

Durf te vragen

 • Ga na of er informatie op papier is. Bijvoorbeeld een folder of een patiënten informatie dossier (PID).
 • Vraag om een ‘zorgplan’ zodat u weet wat er gaat gebeuren. 
 • Bewaak het proces (liefst samen met een naaste) bij complexe zorgtrajecten.
 • Gaat iets anders dan verwacht? Of denkt u dat iets niet goed gaat? Durf te vragen! 

Houd overzicht bij medicijngebruik

Als u verschillende medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van klachten. Dan is het nuttig om uw medicijnen met uw huisarts en apotheker onder de loep te nemen. Vraag de apotheek om een actueel medicijnoverzicht en neem dat altijd mee als u naar een dokter gaat. 

Help mee aan een schone en veilige zorgomgeving

 • Als extra controle vragen artsen of verpleegkundigen meerdere malen naar uw naam, geboortedatum en waarvoor u behandeld wordt. Vooral bij belangrijke handelingen. 
 • Zorg voor een goede hygiëne. Was na elk toilet- bezoek uw handen en loop niet op blote voeten.
 • Draag altijd stevige pantoffels of schoenen (geen sloffen).

Wie staat er aan uw bed?

 • Soms heeft u met veel verschillende zorgverleners te maken. 
 • Wie is nou waarvoor precies verantwoordelijk? 
 • Lees het op www.wiestaateraanmijnbed.nl