Goed voorbereid keuzes maken

Samen met de arts keuzes maken. Dat kan alleen wanneer u als patiënt de juiste informatie hebt en uw vragen zijn beantwoord. Dat u meepraat en meebeslist over uw zorgtraject. U beschikt namelijk over cruciale informatie over uw gezondheid. Door een actieve rol te spelen kunt u zelf zorgen voor goede én veilige zorg. Het is goed om als patiënt/familie zelf ook alert te blijven. Hieronder enkele tips.

Bereid u voor op het polikliniekbezoek

Het is voor uw gezondheid heel erg belangrijk om juiste informatie te verstrekken aan de zorgverleners.

 • Bedenk vooraf wat u wilt vertellen en vragen aan de dokter tijdens het polikliniekbezoek 
 • In deze Zorgzine vindt u praktische tips voor in de spreekkamer van uw dokter.

Bereid u voor op de opname

 • Bereid de opname goed voor. Uiteindelijk beslist u zelf over uw behandeling. 
 • Bedenk vóór de opname al welke nazorg nodig is na ontslag uit CWZ.

Bereid u voor op de operatie

Zorg voor een maatje!

 • Vaak werkt het veel beter als u een maatje of contactpersoon heeft die u ondersteunt en met wie u ervaringen kunt delen.
 • U kunt deze persoon meenemen naar de polikliniek, de behandeling of bij opname
 • Twee horen meer dan een!

Help mee aan een schone en veilige zorgomgeving

 • Als extra controle vragen artsen of verpleegkundigen meerdere malen naar uw naam, geboortedatum en waarvoor u behandeld wordt. Vooral bij belangrijke handelingen. 
 • Zorg voor een goede hygiëne. Was na elk toilet- bezoek uw handen en loop niet op blote voeten.
 • Draag altijd stevige pantoffels of schoenen (geen sloffen).

Houd overzicht bij medicijngebruik

Als u verschillende medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van klachten. Dan is het nuttig om uw medicijnen met uw huisarts en apotheker onder de loep te nemen.

 • Vraag de apotheek om een actueel medicijnoverzicht en neem dat altijd als u naar een dokter gaat. 
 • In deze Zorgzine leest u alles over het beoordelen van uw medicijnen.

Durf te vragen

 • Ga na of er informatie op papier is. Bijvoorbeeld een folder of een patiënten informatie dossier (PID).
 • Vraag om een ‘zorgplan’ zodat u weet wat er gaat gebeuren. 
 • Bewaak de regie (liefst samen met een naast) bij complexe zorgtrajecten.

Trek aan de bel bij pijn

 • Pijn is slecht voor het herstel. Als u pijn heeft, is de kans op complicaties groter.
 • Dus laat het weten als u pijn heeft.

Durf te vragen

 • Gaat iets anders dan verwacht? 
 • Of denkt u dat iets niet goed gaat? 
 • Durf te vragen! 

Wie staat er aan mijn bed?

 • Soms heeft u met veel verschillende zorgverleners te maken. 
 • Wie is nou waarvoor precies verantwoordelijk? 
 • Lees het op www.wiestaateraanmijnbed.nl