De operatie met plaatselijke verdoving

Deze operaties gebeuren meestal in het behandelcentrum dagkliniek.

Melden

U meldt zich bij meldpunt 2C. De secretaresse wijst u de wachtenruimte. U neemt plaats voor de juiste behandelkamer.

Naar de kleedkamer

Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald en naar een kleedkamer gebracht. Uw begeleider kan in de wachtruimte of in de binnentuin blijven. De medewerkster van de behandelkamer controleert uw identificatie. U krijgt 2 polsbandjes met uw naam en geboortedatum. Controleer deze goed. Daarna trekt u schoenen en zonodig uw bovenkleding uit en een patiëntenjasje aan.

Naar de behandelkamer

U wordt naar de behandelkamer gebracht en gaat op de operatietafel liggen. Ook de medisch specialist controleert nog een keer of hij de juiste patiënt voor zich heeft. Daarna krijgt u een lokale verdoving en wordt de ingreep uitgevoerd. In de kleedruimte kleedt u zich weer aan.

Naar huis

Na de ingreep kunt u meestal meteen naar huis. Mocht u even willen bijkomen, dan kan dat in de wachtruimte. Als we u nog wat langer in de gaten willen houden, dan gaat u naar de afdeling dagbehandeling.

Operatie op de polikliniek

Sommige ingrepen gebeuren op de polikliniek. Ook dan kunt u meestal meteen naar huis. De gang van zaken verschilt per polikliniek.