Operatie met narcose/anesthesie

Uw behandelend arts vertelt hoe de operatie gaat verlopen. Meer informatie vindt u ook in de patiëntenfolder over de behandeling.

Voorbereiding op verpleegafdeling

  • Vaak krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling een rustgevende tablet. Daarvan kunt u al een slaperig gevoel krijgen. 
  • U krijgt 2 polsbandjes met uw naam en geboortedatum. Controleer deze goed. 
  • Teken met de verpleegkundige de operatieplek op uw lichaam af. 
  • Vertel altijd als er iets in uw gezondheid of medicijnen is veranderd sinds uw laatste bezoek aan de dokter of anesthesioloog.

Spoedoperatie

Bij een spoedoperatie proberen we de anesthesie vooraf met u te bespreken op de polikliniek anesthesiologie of op de verpleegafdeling. Lukt dat niet, dan spreken de chirurg en de anesthesioloog de gegevens door die van belang zijn voor de operatie. Vóór de operatie kunt u altijd nog vragen stellen aan de anesthesioloog in de voorbereidingsruimte.

Voorbereidingskamer OK

In uw eigen bed wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht. Hier wordt u ontvangen door de anesthesioloog en/of de anesthesiemedewerker. Zij doen hier de voorbereidingen van de anesthesie. Vertel altijd als er iets in uw gezondheid of medicijnen is veranderd sinds uw laatste bezoek aan de dokter of anesthesioloog. Er wordt vaak gevraagd naar uw naam, geboortedatum en welke ingreep u krijgt. Dit doen wij als extra check.

In de operatiekamer

In de operatiekamer schuift u vanuit uw bed over op een smalle operatietafel. Ook hier wordt vaak gevraagd naar uw naam, geboortedatum en welke ingreep u krijgt. Dit doen wij als extra check. De anesthesioloog geeft u de verdoving, die met u besproken is. Voordat u de slaapmiddelen krijgt toegediend, wordt eerst de bewakingsapparatuur aangesloten. U krijgt plakkers op uw borst om uw hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed bij te houden. De bloeddruk wordt aan de arm gemeten. Als alle voorbereidingen klaar zijn, dient de anesthesioloog u een snelwerkend slaapmiddel toe. Binnen een halve minuut bent u onder narcose.

Verhindering operatie

Het kan zijn dat de operatie wordt uitgesteld. Bijvoorbeeld vanwege ziekte van de dokter of OK-personeel of omdat de IC vol ligt. Moet u zelf afzeggen vanwege bijvoorbeeld ziekte? Doe dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling die uw operatie heeft gepland. U komt dan boven aan de wachtlijst. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van dit uitstel.