Verwijzing is nodig

Voor een afspraak met een medisch specialist of een onderzoek in het ziekenhuis heeft u altijd een verwijzing nodig. Dit geldt niet voor spoedeisende hulp.
Een verwijzing is een jaar geldig na afgifte, tenzij anders aangegeven op de verwijzing. Dit betekent dat binnen deze termijn uw eerste afspraak moet plaatsvinden.
De verwijzing geldt alleen voor de zorgvraag waarvoor u verwezen wordt. Zolang u onder behandeling bent voor deze zorgvraag, heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. U heeft wel een nieuwe verwijzing nodig:

 • voor een onderzoek of afspraak met een specialist voor een andere zorgvraag, ook als dit voor hetzelfde specialisme is (bijvoorbeeld u wordt door de KNO arts behandeld voor een gehoorprobleem en heeft nu last van slikklachten)
 • wanneer u bent uitbehandeld en u weer klachten krijgt

Wie mag verwijzen naar CWZ?

Een verwijzing krijgt u van uw huisarts, behandelend specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2017 de volgende beroepsgroepen als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist (inclusief sportarts en SEH-arts)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep Jeugdartsen)
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling)
 • Psychiater (bij verblijf in een GGZ-instelling).

De volgende beroepsgroepen worden niet door alle zorgverzekeraars als verwijzer geaccepteerd. Als ze wel worden geaccepteerd dan alleen voor de daarbij genoemde zorg:

 • Optometrist (naar oogarts)
 • Triage-audiciën (naar KNO-arts)
 • GGD-arts (voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek voor infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding)

Klik hieronder op het overzicht voor 2017. Alle niet genoemde beroepsgroepen worden door geen enkele zorgverzekeraar als verwijzer geaccepteerd.

   Heeft u geen verwijzing?

   Heeft u geen geldige verwijzing? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor de geleverde zorg niet. Wilt u toch geholpen worden? Dan kunt u een afspraak maken op voorwaarde dat u bij uw eerste polikliniekbezoek een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u de factuur voor de geleverde zorg zelf te betalen.

   Verwijsbrief vergeten?

   Heeft u wel een geldige verwijzing, maar de verwijsbrief niet bij wanneer u op de polikliniek komt? Dan kunnen wij u toch helpen op voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u binnen 14 dagen de verwijsbrief naar CWZ te sturen. Anders ontvangt en betaalt u zelf de factuur voor de geleverde zorg.

   Algemene (betalings)voorwaarden

   In CWZ gelden de volgende (betalings)voorwaarden: