Verwijzing is nodig

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Voor een afspraak met een medisch specialist of een onderzoek in het ziekenhuis heeft u altijd een verwijzing nodig. Dit geldt niet voor spoedeisende hulp.
Een verwijzing is een jaar geldig na afgifte, tenzij anders aangegeven op de verwijzing. Dit betekent dat binnen deze termijn uw eerste afspraak moet plaatsvinden.
De verwijzing geldt alleen voor de zorgvraag waarvoor u verwezen wordt. Zolang u onder behandeling bent voor deze zorgvraag, heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. U heeft wel een nieuwe verwijzing nodig:

 • voor een onderzoek of afspraak met een specialist voor een andere zorgvraag, ook als dit voor hetzelfde specialisme is (bijvoorbeeld u wordt door de KNO arts behandeld voor een gehoorprobleem en heeft nu last van slikklachten)
 • wanneer u bent uitbehandeld en u weer klachten krijgt

Wie mag verwijzen naar CWZ?

Een verwijzing krijgt u van uw huisarts, behandelend specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2021 de volgende beroepsgroepen als verwijzer:

 • Huisarts
 • Medisch specialist (inclusief psychiater, sportarts, kaakchirurg), arts-assistent of SEH-arts
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep Jeugdartsen)
 • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • Verloskundige (alléén in geval van zwangerschap of bevalling of naar kinderarts binnen 10 dagen na bevalling)
 • Physician assistant of verpleegkundig specialist (werkzaam binnen medisch specialistische zorg, in eerste lijn of verpleeghuis)
 • GGD-arts (voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek voor infectieziektenbestrijding en tuberculosebestrijding)
 • Klinisch fysicus audioloog naar KNO-arts
 • Optometrist (naar oogarts)
 • Orthoptist (naar oogarts)

De volgende beroepsgroepen worden niet door alle zorgverzekeraars als verwijzer geaccepteerd of alleen voor bepaalde zorg of onder bepaalde voorwaarden:
 

 • Triage-audicien (naar KNO-arts).
 • GGD arts voor doorverwijzen in geval van bv. TBC of SOA.

Klik hieronder op het volledige overzicht voor 2021. Alle niet genoemde beroepsgroepen worden door geen enkele zorgverzekeraar als verwijzer geaccepteerd.

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor de geleverde zorg niet. Wilt u toch geholpen worden? Vraag dan eerst bij de betreffende polikliniek na of er mogelijkheden zijn zonder geldige verwijzing. Indien dit mogelijk is, dan kunt u een afspraak maken op voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u de factuur voor de geleverde zorg zelf te betalen.

Let op: het is niet bij elke polikliniek in CWZ mogelijk om zonder verwijzing te worden geholpen. 

Verwijsbrief vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar de verwijsbrief niet bij wanneer u op de polikliniek komt? Dan kunnen wij u toch helpen op voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u binnen 14 dagen de verwijsbrief naar CWZ te sturen. Anders ontvangt en betaalt u zelf de factuur voor de geleverde zorg.

Algemene (betalings)voorwaarden

In CWZ gelden de volgende (betalings)voorwaarden: