Inleiden bevalling

Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht.

Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van een arts.

Wanneer krijgt u het inleiden van de bevalling?

Enkele veel voorkomende redenen voor een inleiding zijn: over tijd zijn, langdurig gebroken vliezen, groeivertraging bij de baby en een verslechtering van de placenta.

Wat gebeurt er tijdens het inleiden van de bevalling?

Het inleiden van de bevalling kan op 2 manieren:

  • De arts smeert een soort gel op de baarmoedermond. Dit doet zij om de baarmoedermond week en zacht (rijp) te maken. In de gel zit een hormoon (prostaglandine) dat lijkt op een hormoon dat een vrouw tijdens de bevalling zelf aanmaakt. De arts brengt de gel een paar keer aan. Soms komen dan de weeën vanzelf op gang.
  • U krijgt een infuus met oxytocine. Ook dit is een hormoon dat het lichaam zelf aanmaakt tijdens de bevalling. U krijgt steeds iets meer toegediend. Geleidelijk beginnen dan de weeën.

De arts controleert vanaf het begin de conditie van de baby met een CTG (een hartfilmpje). Dit gebeurt via uw buik of via een draadje (schedel-elektrode) op het hoofd van de baby. Ook meet zij de sterkte van de weeën, bijvoorbeeld met een band om uw buik. Na het inleiden verloopt de bevalling vrijwel altijd hetzelfde als een gewone bevalling.

Na de geboorte kijkt de arts de baby na. Ongeveer een uur nadat de moederkoek is geboren mag u van het infuus af. De meeste vrouwen mogen binnen 24 uur met hun baby naar huis.

Waar gebeurt het inleiden van de bevalling?

Het inleiden van de bevalling gebeurt op de afdeling verloskunde van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening vroeggeboorte.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.