Bevalling (poli)klinisch

Wat is een (poli)klinische bevalling?

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om thuis te bevallen. Om medische redenen is het soms beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Een poliklinische bevalling houdt in dat u vlak voor de bevalling naar CWZ komt en na de geboorte van uw kind weer naar huis gaat. Bij een klinische bevalling in CWZ Kraamsuites heeft u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen.

Wat gebeurt er tijdens een (poli)klinische bevalling?

Een bevalling verloopt in 3 fasen:

  • De ontsluiting. Door de weeën gaat de baarmoedermond langzaam open. De weeën worden steeds krachtiger en komen steeds regelmatiger. Als de baarmoedermond helemaal open is (bij een opening van tien centimeter) is er 'volledige ontsluiting'. Hoe lang deze fase duurt is heel verschillend. De ene vrouw heeft al na zes uur volledige ontsluiting, de andere pas na 24 uur.
  • De uitdrijving. Als de baarmoeder helemaal open is, krijgt u aandrang om te gaan persen. U perst met de weeën mee om de baby geboren te laten worden. Deze fase duurt ongeveer een kwartier tot een uur.
  • De nageboorte. Na de geboorte van de baby laat de placenta meestal binnen tien minuten los. Weeën zorgen ervoor dat de placenta naar buiten komt. U kunt zelf meepersen.

Na de bevalling krijgt u de baby op uw buik. De arts of de verloskundige klemt de navelstreng af. Daarna knipt zij of bijvoorbeeld uw partner de navelstreng door.

Raakt de baby in nood of hebt u zelf geen kracht meer om te persen? Dan kan de arts kiezen voor inknippen, een vaginale kunstverlossing of een keizersnede.

 

Waar gebeurt een (poli)klinische bevalling?

  • Een poliklinische bevalling onder leiding van uw verloskundige kan plaatsvinden in een van de CWZ Kraamsuites, bijvoorbeeld als ziekenhuiszorg snel beschikbaar moet zijn.
  • Nieuw (vanaf 1 juli 2020): het is nu ook mogelijk om poliklinisch te bevallen in bad in onze nieuwe bevalsuite met een vast bad.
  • Alle bevallingen met een medische indicatie vinden plaats onder leiding van klinisch verloskundigen of arts in een van de CWZ Kraamsuites.
  • Keizersnedes vinden plaats op de operatiekamer (OK) van CWZ.

Nieuw: bevallen in bad (poliklinisch)

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk voor poliklinische bevallingen om in bad te bevallen.

Meer over (poli)klinische bevalling

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening vroeggeboorte.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.