Vroeggeboorte

Normaal duurt een zwangerschap rond de 40 werken.

Bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken spreken we van een vroeggeboorte. Hoe langer het kind in de baarmoeder blijft, hoe beter de vooruitzichten zullen zijn.

Klachten / symptomen vroeggeboorte

Meestal zijn er bij kinderen die na de 34ste week worden geboren geen grote problemen. De risico’s op complicaties worden groter als kinderen nog vroeger worden geboren. Meestal is de onrijpheid van belangrijke organen zoals longen, hersenen en het maagdarmkanaal hiervan de oorzaak. Daarnaast zijn te vroeg geboren kinderen erg vatbaar voor infecties omdat hun weerstand nog niet helemaal ontwikkeld is. Hierdoor is de kans op ziekte en op problemen na de geboorte is groter als de zwangerschap korter heeft geduurd. Naast de zwangerschapsduur speelt ook het geboortegewicht een rol. Hoe hoger het gewicht van uw kind, hoe kleiner de kans op problemen na de geboorte.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.