Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is er voor pasgeborenen, peuters, kleuters en oudere kinderen tot 18 jaar. Ouders en kinderen kunnen vertrouwen op de kennis en ervaring van onze kinderartsen. Of uw kind nu te vroeg geboren is of astma, diabetes of een andere aandoening heeft, op elk gebied staat er een deskundige kinderarts voor u klaar. Vaak ondersteund door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Toon meer

Wat doen we?

Kindergeneeskunde behandelt zieke kinderen. Ouders en kinderen zien zoveel mogelijk altijd dezelfde arts en dezelfde gespecialiseerd verpleegkundige. Het kind zetten we centraal. Ouders betrekken we bij alle stappen. We hebben oog voor het hele gezin.

Maatregelen vanwege corona

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de coronamaatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak. Wij sturen u daarna een afspraakbevestiging en informatie toe. Een eerste bezoek aan de kinderarts duurt 30 minuten. Een eerste bezoek aan de arts-assistent (kinderarts in opleiding) duurt 45 minuten.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Iedere week is er een kinderarts op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. U kunt hier ook terecht voor bloedprikken. Als u vooraf belt met deze poli zorgen wij voor een medewerker die ervaring heeft met bloedprikken bij kinderen.

Polikliniek CWZ Druten
Iedere week is er een kinderarts op de polikliniek CWZ Druten aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. U kunt hier ook terecht voor bloedprikken. Als u vooraf belt met deze poli zorgen wij voor een medewerker die ervaring heeft met bloedprikken bij kinderen.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken polikliniek kindergeneeskunde

 • U meldt zich bij de balie. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten. In de wachtkamer vindt u speelgoed en lectuur.
 • Liever geen andere kinderen meebrengen. Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

 • Heeft u een baby? Er is een mogelijkheid om te voeden en te verschonen. U kunt gebruikmaken van een magnetron om de flesvoeding op te warmen.
 • Een doktersassistente roept u op en brengt u naar een onderzoekskamer. Zij weegt en meet uw kind.
 • De kinderarts komt bij u. Hij stelt u en uw kind vragen over de klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.
 • Er kan meer onderzoek nodig zijn. Sommige onderzoeken kunnen op dezelfde dag plaatsvinden. Voor andere onderzoeken heeft u een nieuwe afspraak nodig. De doktersassistente maakt de vervolgafspraken en legt alles uit.
 • De uitslag krijgt u van de kinderarts of arts-assistent. Dit gebeurt per telefoon of op de polikliniek. De doktersassistente plant deze afspraak in overleg met u.

Kinderwebsite CWZ

 • Hoe ziet de kinderafdeling eruit en wat kun je er doen?
 • Wat moet je allemaal weten?
 • En met welke dokters krijg je te maken?

De kinderwebsite met veel vlogs en filmpjes is bedacht samen met kinderen. Bekijk de kinderwebsite!

Telefonische en speciale spreekuren

Telefonisch spreekuur

Op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de doktersassistente. Denk aan de volgende situaties:

 • uw kind heeft dringende zorg nodig
 • u heeft vragen over de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is
 • u heeft een herhaalrecept nodig.

Zo nodig overlegt de doktersassistente met de arts en wordt u dezelfde dag teruggebeld. Dit spreekuur is niet bedoeld voor vragen over ándere klachten dan de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is. Bij andere klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Speciale spreekuren kindergeneeskunde

Voor een aantal aandoeningen is er een speciaal spreekuur. Afspraken maakt u met de poli kindergeneeskunde.

Contact

Telefoon
024 365 82 20 
Van 8.30- 16.30 uur

Telefonisch spreekuur
024 365 81 46 
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur

Kindergeneeskunde
B74, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Meer informatie

Bekijk het medisch dossier van uw kind

CWZ biedt ouders de mogelijkheid om het medisch dossier van hun kind in te zien via het patiëntportaal MijnCWZ. Wie heeft toegang?

 • Kinderen tot 12 jaar: de ouders krijgen toegang tot MijnCWZ van hun kind via een machtiging.
 • Kinderen van 12-16 jaar: kinderen krijgen zelf toegang tot MijnCWZ, met hun eigen DigiD. Ouders kunnen ook toegang krijgen met een machtiging als het kind daarvoor toestemming geeft.
 • Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang. Deze leeftijdsgrens is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
 • Lees meer over MijnCWZ voor ouders en kinderen

Mijn Liefste Wens

Stichting Mijn Liefste Wens ondersteunt projecten die gericht zijn op het welzijn van het zieke kind in de drie Nijmeegse ziekenhuizen. Lees meer >

Vermoeden van kindermishandeling?

CWZ Nijmegen is alert op kindermishandeling.  Lees meer >

Keurmerken kindgerichte zorg

Kindergeneeskunde CWZ beschikt over verschillende keurmerken. Lees meer >

Patiëntenfolders

Bekijk de folders

Bekijk hier de patiëntenfolders van kindergeneeskunde.

Andere websites

Links kindergeneeskunde voor ouders

Op de volgende websites vindt u meer informatie:

Links kindergeneeskunde voor kinderen

Op de volgende websites vind je meer informatie:

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening voorhuidvernauwing.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

B
C
D
G
K
N
P
R
S
T
V