Voedselallergie kinderen

Voedselallergie is een sterke reactie op een bepaald voedingsmiddel.

De reactie treedt meteen na het eten op of tot enkele uren erna. Voedselallergie is iets anders dan voedselintolerantie.
Is uw kind allergisch? Zorg dan dat uw kind altijd informatie over de allergie bij zich heeft.

Klachten/symptomen kinderen met een voedselallergie

  • huidklachten, zoals galbulten, roodheid en jeuk
  • vochtophoping (oedeem), bijvoorbeeld boven de ogen of in de bovenlip.
  • maagdarmklachten, zoals buikpijn, diarree of juist verstopping, (hevige) krampen, overgeven en misselijkheid.
  • luchtwegklachten, variërend van een loop/verstopte neus tot benauwdheid/hoesten
  • kinderen met een ernstige allergie kunnen in anafylactische shock raken. Dit is levensgevaarlijk, maar komt weinig voor.

Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES)

FPIES is een zeldzame, maar mogelijk ernstige, voedselallergie. Door bepaalde voedingsmiddelen ontstaat er een ontstekingsreactie in het maagdarmkanaal bij kinderen. Bij FPIES is het belangrijkste symptoom dat kinderen herhaaldelijk gaan braken, één tot vier uur na inname van het voedingsmiddel. Dit braken kan zeer hevig zijn en gaat vaak gepaard met extreme slapte en bleekheid, een lage lichaamstemperatuur, verminderde alertheid en/of een lage bloeddruk. Vaak is er vijf tot tien uur na inname van het voedingsmiddel ook sprake van diarree. De meest voorkomende voedingsmiddelen die deze allergie veroorzaken zijn koemelk en soja, maar ook andere voedingsmiddelen kunnen FPIES veroorzaken. De meeste kinderen hebben hun eerste reactie voor het eerste levensjaar. Sinds 2019 worden ook kinderen met verdenking op Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) in CWZ geanalyseerd en indien nodig onderzocht.

Waarom naar CWZ met kinderen met een voedselallergie?

CWZ is één van de locaties van het Regionaal Astma en Allergiecentrum voor Kinderen (RAAcK). Dit centrum heeft als doel de beste zorg te bieden voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten. De kinderlongartsen en -verpleegkundigen van CWZ maken deel uit van dit samenwerkingsverband en leveren daarbij met name zorg aan kinderen met voedselallergieën waarbij voedselprovocatietesten uitsluitend plaatsvinden in CWZ.

Onderzoeken voedselallergie bij kinderen

Provocatietest
Uw kind krijgt het voedingsmiddel toegediend waarvan wordt verwacht dat hij/zij er allergisch op kan reageren. Er kan op alle voedingsmiddelen worden getest. Omdat er een reactie kan optreden vindt het onderzoek in het ziekenhuis plaats.

Blinde blikken test
Naast de voedselprovocaties in het ziekenhuis wordt in samenwerking met de diëtisten van CWZ ook dubbelblinde thuis provocatie van koemelk gedaan door middel van de blinde blikken test.

Vroegintroductie pinda en ei
Introductie van pinda en ei bij zuigelingen met ernstig exzeem en/of risico op het ontwikkelen van een voedselallergie

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.