Verstopping kinderen

Verstopping (obstipatie) is een probleem dat veel voorkomt bij kinderen.

Uw kind heeft last van verstopping als uw kind niet vaak genoeg poept, de ontlasting meestal hard en droog is en poepen pijn doet en hij/zij daar dus last van heeft.

Toon meer

Hoe vaak uw kind moet poepen is van mens tot mens verschillend en dus ook van kind tot kind. Daarnaast hangt het af van wat een kind eet, hoeveel een kind beweegt etc. Het kan zijn dat de verstopping samenhangt met nare gebeurtenissen, spanningen op school of thuis.

Klachten/symptomen kinderen met een verstopping

Bij verstopping kunnen kinderen niet goed poepen. De ontlasting komt niet vaak genoeg (minder dan drie keer per week), er komt te weinig ontlasting, de ontlasting is te hard of het kind moet er hard bij persen.

Waarom naar CWZ met kinderen met een verstopping?

In CWZ zijn deskundige kinderartsen met een brede vakkennis aanwezig. Zij werken samen met de MDL-artsen. Zij zullen naar u luisteren en uw klachten serieus nemen.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.