Injectie in het oog

Er zijn verschillende redenen waarom de oogarts een injectie met een medicijn in uw oog kan adviseren.

Toon meer

Er kunnen verschillende medicijnen geinjecteerd worden, zoals verschillende vaatgroeiremmers of ontstekingsremmers. Vaak plannen we een serie van 3 injecties, waarna we het effect van de injecties controleren op de polikliniek.

Waar krijgt u een injectie in het oog?

U krijgt de injectie op de operatiekamer in de oogkliniek. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening trombose in het netvlies.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.