Anel-test

Wat is een Anel-test?

Dit is een test om te zien of uw traanweg doorgankelijk is.

Wanneer krijgt u een Anel-test?

Als de oogarts vermoedt dat uw traanweg(en) niet goed doorgankelijk zijn.

Waar gebeurt de Anel-test?

De test vindt plaats op de polikliniek in de oogkliniek.

Hoe gebeurt de Anel-test?

De oogarts inspecteert eerst uw oogleden en de traanpunten die zich aan de neuskant van uw ooglid bevinden. Vervolgens rekt de oogarts de traanpunt een klein beetje op om daarna met een stompe naald (zout) water in de traanpunt te spuiten. Als de traanweg doorgankelijk is, proeft u daarna het water in de keel. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar soms een beetje gevoelig.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening tranende ogen.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.