Mammapoli

Op de mammapoli komen vrouwen en mannen met een afwijking in de borst. Doel is om snel vast te stellen of er sprake is van borstkanker. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek heelkunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de mammapoli. Bel de poli voor een afspraak. Of vul het online formulier in op deze website.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • U meldt zich bij Meldpunt 2B. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
 • Een doktersassistente roept u vervolgens op en brengt u naar een onderzoekskamer waar u plaats neemt. Zij ondersteunt de chirurg tijdens het spreekuur.
 • De chirurg komt bij u. Hij stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg van het zorgtraject.
 • (Een deel van) het benodigde onderzoek kan op één dag plaatsvinden. Vaak is de uitslag van dat onderzoek nog dezelfde dag bekend.
 • Na de onderzoeken komt u terug op de mammapoli voor de uitslag. Als er meer onderzoek of een behandeling nodig is, wordt dat geregeld.

Mammateam

Het mammateam geeft u persoonlijke zorg. U ziet zoveel mogelijk dezelfde dokter en mammacare-verpleegkundige. Daarnaast bestaat het mammateam uit:

 • chirurgen
 • radiologen
 • pathologen
 • radiotherapeuten
 • oncologen
 • plastisch chirurgen
 • internist-oncologen
 • nucleair geneeskundige
 • gespecialiseerde verpleegkundigen (mammacareverpleegkundigen)
 • verpleegkundig specialist mammacare
 • doktersassistenten
 • researchverpleegkundige

Mammacare-verpleegkundigen
De mammacareverpleegkundigen zijn het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. Met vragen kunt u altijd en op elk moment bij hen terecht. Zij geven voorlichting, regelen afspraken en doen nazorg. Er zijn ook verpleegkundig specialisten.

 • Rebecca Berry (ook verpleegkundig specialist)
 • Ine Cronenberg
 • Bianca Dekker
 • Dorothé Jans (ook verpleegkundig specialist)
 • Hanneke Martens
 • Patty Willemsen

Bereikbaarheid

Afdeling
Mammapoli, polikliniek chirurgie-heelkunde B58, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 71 12 (8.30 tot 16.30 uur)

Email
mammapoli@verwijder-dit.cwz.nl

Fax
024 365 72 99

Openingstijden
8.30 tot 16.30 uur

Persoonlijke checklist

Het mammateam vindt het belangrijk dat patiënten betrokken worden in hun besluitvorming over behandelopties en mogelijke gevolgen daarvan. 
Om uw gesprek met de dokter en verpleegkundige goed voor te bereiden kunt u een persoonlijke checklist maken. Deze vindt u op de website b-bewust. Dit is een initiatief van Borstkankervereniging Nederland.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij de mammapoli is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek:

 • BLES Studie
 • BOOG 2013-08 Studie (zie onderstaand fimpje)
 • BREAST CT Studie
 • OPTIMUM
 • TOP-1 Studie
 • QUILT Studie

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening tepelvloed.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
 • Berry, R.
  Verpleegkundig specialist oncologie
D
J
K
S
W