Logopedie

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraak maken logopedie

Een afspraak maken met een logopedist in CWZ kan alleen op verwijzing door een specialist in CWZ. De afdeling logopedie werkt niet op verwijzing van de huisarts. Als u via uw huisarts toch wordt aangemeld voor logopedie in CWZ, zorg dan dat u eerst naar een specialist in CWZ gaat.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Onderzoek en behandeling op polikliniek

Sommige patiënten worden op de afdeling logopedie onderzocht en/of behandeld, terwijl zij niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een specialist in CWZ verwijst hen naar de afdeling logopedie. Dit geldt o.a. voor: 

  • patiënten met MS
  • patienten met de ziekte van Parkinson
  • patiënten met neurologische aandoeningen

De  afdeling logopedie in CWZ onderzoekt en behandelt (eventueel) de volgende probleemgebieden: slikproblemen, stemproblemen, taal- en/of spraakproblemen bij volwassenen, perifere/centrale aangezichtsverlamming, chronisch hoesten, chronisch boeren en aerofagie.

De afdeling logopedie van CWZ onderzoekt en behandelt geen kinderen met taal- spraakproblemen, wel bieden wij prelogopedie bij zuigelingen en begeleiding bij (zeer) jonge kinderen met voedingsproblematiek.

Bereikbaarheid

 

Afdeling
Logotherapie C18, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 84 80

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Poliklinische revalidatiebehandeling

Bij neurologische aandoeningen kan de revalidatiearts een behandeling in gang zetten. De patient krijgt dan hulp van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit: een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt welke therapie voor de patiënt nodig is.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening taalstoornis.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

K
L
V