Handenteam

Op de afdeling ergo- en fysiotherapie is een speciaal spreekuur voor patiënten met een beperking aan de hand, pols en/of onderarm die een poliklinische revalidatiebehandeling krijgen. Een revalidatiearts, ergo- en fysiotherapeut, plastisch chirurg, maatschappelijk werker en psycholoog werken nauw samen. Wanneer dat nodig is wordt een afspraak gemaakt door de revalidatiearts op het handenspreekuur. Dat vindt plaats op de afdeling ergo- en fysiotherapie (C18). Lees hier het verhaal van een van onze patiënten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Gang van zaken handenspreekuur

  • U meldt zich bij de balie van C18. 
  • Samen met de revalidatiearts, de ergo- en fysiotherapeut wordt het behandelplan en de vooruitgang besproken. Als dat nodig is, neemt ook de plastisch chirurg deel aan dit spreekuur.

Contact

Telefoon
024 365 87 68 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Afdeling
Handenteam, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening slijtage pols snac / slac.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
H
L
M
S