SNAC/SLAC behandeling

Chirurgische ingreep om polsklachten te verhelpen. 

Bij een SLAC wordt de slijtage veroorzaakt door een gescheurde band. Bij een SNAC is een oude bestaande breuk in het botje (scaphoid) de oorzaak van de pijnklachten in de pols.

Hoe gebeurt een behandeling SNAC of SLAC?

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor SNAC of SLAC. De polschirurg zal met u overleggen welke van de volgende behandelingen het beste bij u past:

  • Het verwijderen van het puntje van het spaakbeen
  • Het vastzetten van de handwortelbotjes met behulp van een ronde plaat
  • Het verwijderen van de eerste rij handwortelbeentjes
  • Een totale polsprothese (in uitzonderlijke gevallen)
  • Een totale polsarthrodese (in uitzonderlijke gevallen)

Waar gebeurt de behandeling SNAC of SLAC?

De behandeling SNAC of SLAC vindt plaats op het behandelcentrum CWZ uitgevoerd door de afdeling plastische chirurgie.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening slijtage pols snac / slac.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.