Septumcorrectie

Wat is een septumcorrectie?

Bij een septumcorrectie wordt een scheef neustussenschot rechtgezet. Voor deze operatie blijft u een of enkele dagen in het ziekenhuis. De operatie gebeurt onder narcose.  

Hoe werkt een septumcorrectie?

De KNO-arts opereert via een kleine snee aan de binnenkant van de neus. Een deel van het tussenschot wordt weggehaald of de scheef gegroeide delen worden losgemaakt. Om alles goed op de plaats te houden, krijgt u twee tampons in uw neus. Het slijmvlies, kraakbeen en bot kunnen zo weer vastgroeien. De dag na de operatie worden deze tampons uit de neus verwijderd.

Meer over een septumcorrectie

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening scheef neustussenschot.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.