Operatie plaatselijke verdoving

Bij uw operatie krijgt u een plaatselijke verdoving. 

Er is samen met uw behandelend arts gekozen voor een operatie met plaatselijke verdoving. Deze operaties gebeuren meestal in het behandelcentrum dagkliniek.

Melden

U meldt zich bij meldpunt 2C. De secretaresse wijst u de wachtenruimte. U neemt plaats voor de juiste behandelkamer.

Naar de kleedkamer

Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald en naar een kleedkamer gebracht. Uw begeleider kan in de wachtruimte of in de binnentuin blijven. De medewerkster van de behandelkamer controleert uw identificatie. U krijgt 2 polsbandjes met uw naam en geboortedatum. Controleer deze goed. Daarna trekt u schoenen en zonodig uw bovenkleding uit en een patiëntenjasje aan.

Naar de behandelkamer

U wordt naar de behandelkamer gebracht en gaat op de operatietafel liggen. Ook de medisch specialist controleert nog een keer of hij de juiste patiënt voor zich heeft. Daarna krijgt u een lokale verdoving en wordt de ingreep uitgevoerd. In de kleedruimte kleedt u zich weer aan.

Naar huis

Na de ingreep kunt u meestal meteen naar huis. Mocht u even willen bijkomen, dan kan dat in de wachtruimte. Als we u nog wat langer in de gaten willen houden, dan gaat u naar de afdeling dagbehandeling.

U krijgt van de arts of medewerker dagbehandeling instructies over wat u na de operatie wel en niet mag. Denk aan bewegen, rusten, drinken en eten. Vraag hiernaar als het niet duidelijk is. Ook staat er informatie in de patiëntenfolder over de ingreep. Deze vindt u bij de aandoening op deze website.

Een paar tips:

  • weet u hoe u contact kunt opnemen bij vragen? 
  • doe het thuis de eerste 24 uur na de operatie rustig aan 
  • bestuur geen machines
  • neem geen belangrijke beslissingen 
  • eet en drink licht verteerbare voedingsmiddelen.

Operatie op de polikliniek

Sommige ingrepen gebeuren op de polikliniek. Ook dan kunt u meestal meteen naar huis. De gang van zaken verschilt per polikliniek.

Operatie met plexus anesthesie

Plexus anesthesie (verdoven van 1 of meerdere zenuwen) is een vorm van plaatselijke verdoving.