Ergotherapie

Afspraak maken ergotherapie

Als u onder behandeling staat van een CWZ-dokter, kan hij een afspraak bij de afdeling ergotherapie aanvragen. Ook uw huisarts en/of revalidatiearts kan dat doen. Wij behandelen ook patiënten op de polikliniek.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Poliklinische revalidatiebehandeling

Bij neurologische aandoeningen en handletsels kan de revalidatiearts een behandeling in gang zetten. De patiënt krijgt dan hulp van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit:fysiotherapeut, een logopedistergotherapeutmaatschappelijk werker, een psycholoog en een revalidatiearts.  De revalidatiearts bepaalt welke therapie de patiënt nodig heeft. Meer over poliklinische revalidatie.

Polikliniek ergotherapie | CWZ Nijmegen

Bereikbaarheid

 

Afdeling
Ergotherapie C18, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 84 80

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Meer over ergotherapie

Ergotherapie Nederland  heeft een informatielijn opengesteld waar iedereen met vragen over ergotherapie terecht kan.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening perifeer zenuwletsel.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
L
P
R
S