Perifeer zenuwletsel

Een mens heeft miljarden zenuwcellen in zijn lichaam.

Aan elke zenuwcel zitten lange draden. Deze draden heten uitlopers. Een zenuw is een bundel van een groot aantal uitlopers. 

Toon meer

Een zenuw lijkt op een antenne. Hij vangt boodschappen op en geeft ze weer door. De boodschap verplaatst zich met een elektrisch stroompje van zenuwcel naar zenuwcel, of van een zenuwcel naar een spier. Dat gaat heel snel. Het centrale zenuwstelsel omvat alle zenuwen die te maken hebben met de hersenen en het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel omvat alle andere zenuwen.

Wat is perifeer zenuwletsel?

Zenuwen kunnen beschadigd raken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u uzelf per ongeluk snijdt of ergens klem komt te zitten. Ook zijn er andere oorzaken dan een ongeval, bijvoorbeeld door een ontsteking of bestraling. Bij perifeer zenuwletsel zijn er zenuwen beschadigd uit het perifere zenuwstelsel. 

Klachten / symptomen perifeer zenuwletsel

  • uitval van spierkracht
  • gevoelsstoornissen
  • pijnklachten

Waarom naar CWZ met perifeer zenuwletsel?

Door perifeer zenuwletsel kunt u moeilijk bewegen en kan dit pijn doen. In CWZ kunt u terecht voor onderzoek en behandeling hiervan. U krijgt de behandeling die het beste bij uw klachten past. CWZ revalidatiegeneeskunde zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk weer beter kunt bewegen. Zelfstandigheid en een zo normaal mogelijk dagelijks leven leiden staan daarbij voorop. 

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.