Klachten / symptomen ziekte van Parkinson

Er kunnen veel verschillende klachten en verschijnselen ontstaan. 

Diagnose en symptomen

De diagnose van de ziekte van Parkinson is een klinische diagnose. Dit betekent dat de neuroloog de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ vermoedt door goed te vragen naar de klachten en door lichamelijk onderzoek. Hierbij is het van belang dat minstens twee van de vier kernsymptomen; tremor (trillen), bradykinesie (traagheid van bewegen), rigiditeit (stijfheid) en houdingsinstabiliteit aanwezig zijn, waarvan tenminste bradykinesie of tremor.

Een aantal ondersteunende kenmerken maken de diagnose meer waarschijnlijk.

  • Een asymmetrisch beeld. Dit betekent dat de klachten maar aan één kant van het lichaam aanwezig zijn, of aan één kant duidelijk veel erger dan aan de andere kant.
  • Patiënten moeten een duidelijke verbetering van hun klachten ervaren na inname van dopamine vervangende medicatie.
  • Patiënten moeten geen symptomen hebben die passen bij een vorm van ‘atypisch parkinsonisme’.

Atypisch parkinsonisme

De term atypisch parkinsonisme is een verzamelnaam voor een grote groep aandoeningen waarbij u last kunt hebben van:

  • kenmerken van de ziekte van Parkinson maar daarbij diverse andere verschijnselen. Voorbeelden van ziektes uit deze groep zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) of Progressieve Supranucleaire Palsy (PSP).

Het onderscheid tussen parkinson en de atypische parkinsonismen is belangrijk. Bij atypische parkinsonismen gaat uw gezondheid in de regel sneller achteruit, reageert u minder goed of zelfs niet op de parkinsonmedicatie en kunt u specifieke complicaties krijgen die niet voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Met aanvullend onderzoek kunnen we het onderscheid soms beter maken.