Palliatief team

Het consultteam palliatieve zorg is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan volwassen patiënten in de laatste levensfase. Het team adviseert behandelend artsen, verpleegkundigen, de patiënt en de familie. Lees hier het verhaal van een nabestaande van een patiënt over palliatieve zorg in CWZ.

Toon meer

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is zorg voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. 

Anders dan wat veel mensen denken is palliatieve zorg meer dan alleen zorg in de stervensfase. Hoe lang de palliatieve fase duurt is per ziekte en patiënt verschillend. Dit kan een periode zijn van jaren of maanden, tot slechts enkele dagen. Kwaliteit van leven staat bij deze zorg centraal.

Aandacht voor diverse aspecten
Palliatieve zorg is meer dan alleen het verlichten van lichamelijke klachten. Als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer beter zal worden, komt er namelijk meer op iemand af dan alleen de lichamelijke last. Ook het proces van het verwerken, aanpassen en het beleven van de ziekte en misschien wel achteruitgang, horen erbij. Bij patiënten met een ongeneeslijke aandoening zijn deze aspecten vaak met elkaar verweven.

Er kan angst spelen, dat kan zorgen voor een slechtere nachtrust en ergere pijnbeleving. De pijn die een patiënt voelt, is ook van invloed op de partner of de kinderen. Palliatieve zorg is er daarom niet alleen voor u, maar ook voor ondersteuning van uw naasten. Om alle problemen die spelen zo goed mogelijk te verlichten, werkt het team samen met verschillende specialismen. De zorgverleners beschikken daarbij over de benodigde kennis, vaardigheden en een passende attitude.

Ons doel
Ons doel is het streven naar de beste (palliatieve) zorg voor de patiënt, door goede symptoombestrijding, geven van informatie en te ondersteunen bij het maken van (levenseinde) keuzes. Wij streven naar het bevorderen van continuïteit van zorg voor de palliatieve patiënt door goede afstemming met andere zorgverleners, zowel intern als extern. Extern doen wij dit door goede samenwerking met huisartsen, thuiszorginstellingen, verpleegtehuizen, hospices en andere ziekenhuizen.

 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Werkwijze en afspraak

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met het consultteam palliatieve zorg:

  • Uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis verwijst u door. De reden van de doorverwijzing is per persoon verschillend.
  • U wordt bij ons aangemeld terwijl u bent opgenomen in het ziekenhuis. We bezoeken u dan op uw afdeling.
  • U wordt bij ons aangemeld terwijl u thuis verblijft. Wij maken dan een poliklinische afspraak met u.

Bij het eerste contact ziet u de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist. Zij bespreken uw klachten met de medisch specialist, waarna zij samen het advies opstellen en bespreken met de coördinerend behandelaar. Zij zullen eventueel ook een vervolgafspraak met de u inplannen

Het consultteam palliatieve zorg

In het team werken twee gespecialiseerd verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, en vier medisch specialisten. Bij het eerste contact wordt de patiënt als eerste gezien door de verpleegkundigen of de verpleegkundig specialist. Zij bespreken uw klachten met de medisch specialist, waarna zij samen het advies opstellen en bespreken met de coördinerend behandelaar.

De verpleegkundigen en de verpleegkundig specialist zijn het aanspreekpunt en zullen eventueel ook een vervolgafspraak met de patiënt inplannen.

Met wie werkt het team nauw samen?

Meer over palliatieve zorg

Consultteam palliatieve zorg

Het consultteam palliatieve zorg bestaat uit de volgende specialisten:

Folder

Contact

Telefoon
024 365 78 29

Contact
Naar contactformulier

Afdeling
Consultteam palliatieve zorg B09. Melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening non-hodgkin.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
J
L
M
S