Multiple sclerose MS

MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, die vooral bij jonge volwassenen voorkomt.

Er zijn meerdere verschijningsvormen van MS. 

Toon meer

Het meest komt het type voor waarbij in het begin de verschijnselen vaak in aanvallen optreden, ook wel ‘Schub’ of ‘relapse’ of ‘terugval’ genoemd, die geheel of gedeeltelijk herstellen. Dan spreekt men over relapsing remitting MS. Als de ziekte langer bestaat, merken de meeste patiënten dat de aanvallen minder vaak komen of wegblijven, maar dat er een geleidelijke toename van verschijnselen ontstaat zonder herstel. Dan is er sprake van secundair progressieve MS. Hoe dit zich bij één bepaalde persoon zal ontwikkelen, is niet te voorspellen. Bij ongeveer 15% van de mensen is er van het begin af aan sprake van langzame progressie zonder aanvallen. Dan is er sprake van primair progressieve MS. Hoewel er steeds meer behandelmogelijkheden komen, is MS nog niet te genezen. Toch is de levensverwachting vrijwel gelijk aan die van personen zonder MS.

Klachten/symptomen bij multiple sclerose

MS is een ziekte die bij iedere patiënt anders verloopt. Niet alle verschijnselen zullen bij elke patiënt voorkomen. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

  • wazig zien, dubbelzien
  • spierzwakte of stijve spieren, waardoor bijvoorbeeld problemen ontstaan met het lopen
  • tintelingen, doof gevoel
  • evenwichtsstoornissen
  • verminderde controle over de besturing van de ledematen
  • problemen met het plassen en de ontlasting
  • problemen op seksueel gebied
  • moeheid
  • geheugenproblemen
  • pijn

Naast de verschijnselen zelf, maakt het vaak grillige en onvoorspelbare beloop het leven met MS voor veel patiënten extra lastig.

Waarom met multiple sclerose naar het CWZ?

CWZ heeft een MS-poli. In deze poli werken verschillende specialismen samen om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

MS Dagboek

Mensen met MS die onder behandeling zijn bij CWZ krijgen toegang tot een online MS Dagboek. In dit dagboek kunt u bijhouden wat de werking en bijwerkingen van medicijnen zijn, uw dagelijkse bezigheden en uw kwaliteit van leven.

MS-verpleegkundige

Wanneer u vragen heeft over MS, kunt u contact opnemen met de MS-verpleegkundige. Dit kan via het MS-dagboek. De MS-verpleegkundige krijgt automatisch bericht wanneer u een vraag heeft gesteld en zal dan proberen binnen 1-2 werkdagen te reageren.

Certificaat MS Fonds

CWZ heeft een certificaat van het MS Fonds. Dit betekent dat CWZ heeft laten zien dat het een ziekenhuis is met goede zorg voor MS-patiënten.

Afbeelding