Plastische chirurgie polikliniek

Op de polikliniek plastische chirurgie houden plastisch chirurgen spreekuur. Zij zien patiënten bij wie de vorm of functie van een lichaamsdeel is verstoord. Door ziekte of een ongeval, of vanaf de geboorte. Ook komen hier mensen met cosmetische wensen. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak.

CWZ Waalsprong (Oosterhout)
Iedere week is er een plastisch chirurg op de polikliniek CWZ Waalsprong . Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. 

Afspraak afzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken polikliniek plastische chirurgie

  • Mocht u geen registratiekaart hebben, dan kan deze bij Meldpunt 4B worden gemaakt.
  • U meldt zich bij Meldpunt 4B in CWZ polikliniek Jonkerbosch.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • Als u aan de beurt bent, haalt de doktersassistent u op.
  • De plastisch chirurg stelt u vragen en doet zo nodig een onderzoek. Daarna stelt hij het vervolgtraject voor. Dat kan een vervolgonderzoek zijn, een behandeling of een controleafspraak.
  • Als een vervolgafspraak, onderzoek of ingreep nodig is, dan geeft de plastisch chirurg u een briefje. Dit geeft u af bij de balie. De doktersassistent maakt samen met u een afspraak. Wij proberen rekening te houden met uw wensen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek plastische chirurgie

Bezoekadres
CWZ Polikliniek Jonkerbosch
Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen

Postadres
Postbus 31100, 6503 CC Nijmegen

Telefoon
024 365 82 35

Openingstijden
Op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

Huid-en oedeemtherapeute

In CWZ is een huid- en oedeemtherapeute werkzaam, Suzan van der Velden.

  • u heeft een verwijzing nodig van de huisarts of van uw arts
  • zij is aanwezig op maandagmiddag, dinsdag en vrijdag
  • meer informatie over de behandelingen vindt u op deze website
  • voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (024) 679 36 41

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening midcarpale instabiliteit.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

F
H
S
W