Monoklonale antilichamen /doelgerichte therapie

Toediening van monoklonale antilichamen is een vrij nieuwe behandeling.

De behandeling wordt meestal gegeven in combinatie met chemotherapie en soms ook met hormonale therapie.

Toon meer

Soms is er een overmaat van bepaalde eiwitten op de tumorcellen. Die eiwitten (HER2) zorgen ervoor dat de tumorcellen te veel groeiprikkels in de cel doorlaten. Bepaalde monoklonale antilichamen kunnen die eiwitten blokkeren. De kankercellen kunnen daardoor deels afsterven of zich minder goed herstellen nadat ze beschadigd zijn door chemotherapie of hormonale therapie. Hierdoor kan de ziekte beter behandeld worden.

Wanneer monoklonale antilichamen?

Eerst meten we of er eiwitten op de cel voorkomen die met andere monoklonale antilichamen te behandelen zijn. Al deze behandelingen hebben een specifieke werking en heel eigen nevenwerkingen. U oncoloog bespreekt met u de werking en ook de nevenwerkingen van de behandeling met monoklonale antilichamen.

Hoe verloopt de behandeling met monoklonale antilichamen?

U krijgt de monoklonale antilichamen met een infuus of onderhuidse inspuitingen of pillen. Als u uitzaaiingen heeft, kan de behandeling weken tot jaren duren. U krijgt het infuus dan één keer per week tot één keer per drie weken. Als u geen uitzaaiingen heeft, duurt de behandeling één jaar. U krijgt het infuus één keer per drie weken.

Waar vindt de monoklonale antilichamen behandeling plaats?

De behandeling wordt gegeven op de oncologische dagbehandeling of thuis.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening melanoom.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.