Lymfeklierkanker

Wat is lymfeklierkanker?

 De kanker zit in het lymfestelsel. Dit stelsel helpt het lichaam om gezond te blijven. Speciale cellen bestrijden virussen. Deze cellen heten lymfocyten. De meest voorkomende lymfeklierkanker is non-Hodgekin. Mensen met non-Hodgkin lymfoom hebben veel te veel lymfocyten in hun lichaam. Door de abnormale groei kunnen de lymfocyten hun taak niet meer doen. Non-Hodgkin lymfoom komt meestal voor in de lymfeklieren. Daarnaast zit de ziekte soms in de keelholte, de luchtwegen, de milt, de darmwand en in het beenmerg. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 2400 mensen non-Hodgkin lymfoom. Dat zijn vooral mensen ouder dan 45 jaar. Er zijn nog andere vormen van lymfklierkanker, bijvoorbeeld het Hodgkin-lymfoom.

Waarom naar CWZ met lymfeklierkanker?

Meer over kanker

 • Ondersteuning bij kanker
 • Revalidatie en nazorg bij kanker
 • Samenwerken bij kanker
 • Patiënteninformatie bij kanker

Symptomen / klachten non-Hodgkin

 • Het eerste verschijnsel van non-Hodgkin lymfoom is meestal dat een of meer lymfeklieren opzwellen. U voelt dan een bobbel op de plaats van een klier. Dit kan bijvoorbeeld onder de kaak zijn, onder in de hals, in een oksel of in een van de liezen. De zwellingen doen geen pijn. Soms zijn ze gevoelig als u erop drukt
 • Een non-Hodgkin lymfoom op een andere plek in het lymfeweefsel geeft klachten van het orgaan waar het lymfoom zit, bijvoorbeeld maag- of darmklachten
 • Koorts
 • Geen zin in eten
 • Ongewild afvallen
 • Vermoeidheid zonder aanwijsbare oorzaak
 • Veel zweten, vooral 's nachts.

Meer over non-Hodgkin

Website patiëntenvereniging Hematon

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.