Lui oog

Iemand met een lui oog ziet niet scherp ondanks de juiste brilcorrectie, terwijl er niks mis is met de gezondheid van het oog.

Het gezichtsvermogen heeft zich niet goed ontwikkeld in de vroege kinderjaren.

Toon meer

Meestal is maar 1 oog lui. Een enkele keer zijn twee ogen tegelijk lui. De medische naam voor lui oog is amblyopie.

De behandeling van een lui oog is alleen in de (jonge) kinderjaren mogelijk.

Klachten / symptomen van een lui oog

  • Een kind met een pas ontstaan lui oog kan moeite hebben met het zien van diepte. Daardoor komt het onhandig over. Het kind valt vaker en stoot zich vaker.
  • Waarschijnlijk heeft het kind moeite met gerichte handelingen, bijvoorbeeld met iets inschenken of een bal vangen. Een lui oog kan ook scheel kijken.
  • Het kan ook voorkomen dat een kind met een lui oog geen klachten/symptomen heeft.

Wanneer is er extra risico op een lui oog?

Uw kind loopt extra risico op een lui oog als scheelzien, luie ogen en sterke brillenglazen voorkomen in uw familie. Onderzoek van de ogen gebeurt op het consultatiebureau. De jeugdarts verwijst u naar de orthoptist als er een afwijkende bevinding wordt gevonden.

Waarom naar CWZ met een lui oog?

In CWZ zijn gespecialiseerde oogartsen en orthoptisten die deze aandoening kunnen ontdekken en behandelen.

Folder

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.