Lui oog

Wat is een lui oog?

Iemand met een lui oog ziet niet scherp, terwijl er niks mis is met het oog. Om een of andere reden heeft het gezichtsvermogen zich niet goed ontwikkeld in de vroege kinderjaren. Meestal is maar 1 oog lui. Een enkele keer zijn 2 ogen tegelijk lui. De medische naam voor lui oog is amblyopie.

De behandeling van een lui oog heeft alleen in de vroege kinderjaren succes. Na het 8e jaar heeft een behandeling meestal geen zin meer.

Wanneer is er extra risico op een lui oog?

Uw kind loopt extra risico op een lui oog als scheelzien, luie ogen en sterke brillenglazen voorkomen in uw familie. In Nederland worden bijna alle kinderen op het consultatiebureau onderzocht op een lui oog. De jeugdarts verwijst u naar de orhoptist als er een afwijking wordt gevonden.

Klachten / symptomen van een lui oog

  • Een kind met een pas ontstaan lui oog kan moeite hebben met het zien van diepte. Daardoor komt het onhandig over. Het kind valt vaker en stoot zich vaker.
  • Waarschijnlijk heeft het kind moeite met gerichte handelingen, bijvoorbeeld met iets inschenken of een bal vangen. Wanneer de gezichtsscherpte wordt bepaald ziet het luie oog slechter.
  • Een lui oog kan ook scheel kijken.

Waarom naar CWZ met een lui oog?

In CWZ zijn gespecialiseerde oogartsen en orthoptisten die deze aandoening kunnen ontdekken en behandelen.

 

Meer over een lui oog

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.