Diffusie test

Wat is diffusie test?

Een diffusie test is een longfunctieonderzoek. Met een diffusie test kan de arts zien hoe goed de longen het lichaam van zuurstof voorzien.

Hoe wordt diffusie test gedaan?

U ademt volledig uit en ademt daarna zo diep mogelijk in. Vervolgens houdt u acht seconden uw adem vast. Daarna mag u weer uitademen. Bij dit onderzoek ademt u een gasmengsel in. Dit mengsel is niet schadelijk. De test wordt twee tot maximaal vijf keer herhaald.

Waar gebeurt een diffusie test?

Een diffusie test wordt gedaan op de longfunctieafdeling.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening luchtwegen vervorming.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

C

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.