Patiënttevredenheid longkanker

De CQ-index is een landelijke vragenlijst die ziekenhuisbreed de patiëntervaringen meet. Elk voorjaar vindt er in CWZ een meting plaats. Hieronder ziet u een aantal resultaten van 2018 van de patiënttevredenheid over longkanker

Algemene cijfers

  • Algemeen rapportcijfer: 8,2
  • Zorgkaart Nederland cijfer: 8,9

Bejegening zorgverleners

CWZ staat vindt persoonlijke zorg belangrijk. De meeste patiënten zijn hier tevreden over en het merendeel is hier zeer tevreden over. Patiënten waarderen de aandacht, ervaren het persoonlijke contact en voelen houvast van de betrokken zorgverleners in een moeilijke en onzekere periode.

Vermoeidheidsklachten

In CWZ wordt in elke fase van de behandeling veel aandacht besteed aan vermoeidheidsklachten. Vermoeidheid heeft grote invloed op het dagelijks functioneren. De verpleegkundige geeft elke patiënt handzame adviezen en werkt nauw samen met medisch maatschappelijk werk, fysiotherapiepraktijken in de regio en de afdeling psychologie. CWZ vindt een breed vangnet van opvang en begeleiding belangrijk want vermoeidheid kan meerdere oorzaken hebben. 

Samen beslissen (Shared Decision Making)

Uit onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden zijn als ze worden betrokken bij de zorg. Dat heet samen beslissen. Bent u goed op de hoogte van uw mogelijkheden, dan neemt u besluiten die het beste passen bij uw persoonlijke situatie. Ook blijft u eerder trouw aan ingezette therapie. Dat levert de beste resultaten op voor u als patiënt. Uit de meting blijkt dat de longarts u voldoende ruimte geeft om mee te beslissen over de behandeling. Maar er is ook een verbeterpunt. Er is een klein aantal patiënten dat vindt dat de longarts meer aandacht kan besteden aan de voorkeur die u als patiënt heeft voor een bepaalde behandeling. Het team zal hier nog meer op in gaan zetten.

Uitleg kleuren