Kanker/oncologie polikliniek

Patiënten met kanker die chemotherapie,  hormoontherapie of doelgerichte therapie nodig hebben, komen op de polikliniek oncologie. Een verpleegkundig specialist oncologie, internist-oncoloog of researchverpleegkundige begeleidt u hier. Ook krijgt u te maken met de oncologieverpleegkundige. De polikliniek oncologie valt onder interne geneeskunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • U wordt binnengeroepen in de spreekkamer. U bespreekt hoe het met u gaat. Daarna volgen controles.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek oncologie B09

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 87 88 (van 8.30 - 17.00 uur)
Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 8.30 - 10.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend: 024 365 78 60 (verpleegafdeling B12)

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening leukemie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

A
  • Alofs, F.
    Verpleegkundig specialist oncologie
B
F
J
L
M
O
W
  • Walthaus, H.
    Researchverpleegkundige hematologie/oncologie