Lekkende hartklep

Als de hartklep lekt, stroomt het bloed enkele malen heen en weer voor het aan zijn tocht door het lichaam begint.

Bij een niet goed werkende hartklep kan op den duur schade aan het hart ontstaan.

Toon meer

Het hart moet namelijk harder pompen. Dit kan leiden tot een verzwakte hartspier. Daardoor kan hartfalen ontstaan.

Klachten / symptomen lekkende hartklep

Een gezond hart heeft een grote reservecapaciteit. Daardoor merkt u er in het begin nauwelijks iets van. Het kan zijn dat een arts een hartgeruis opmerkt tijdens een keuring.

De cardioloog kan de ernst van de klepafwijking vaststellen door lichamelijk onderzoek en echocardiografie.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.