Spasmodische dysfonie (spastische stembanden)

Het onwillekeurig samentrekken van de stembanden. 

Deze bewegingen blijven meestal beperkt tot de stembanden, maar soms zijn de spieren van het strottenhoofd ook door de ziekte aangetast. Mensen met SD hebben moeite met praten.

Toon meer

Spasmodische dysfonie kan een op zichzelf staande aandoening zijn, of het is een bijverschijnsel van een andere neurologische of een psychische ziekte. Ook zijn er medicijnen die spasmodische dysfonie als bijwerking hebben, met name medicijnen tegen psychiatrische ziekten.

Klachten / symptomen spasmodische dysfonie

Mensen met spasmodische dysfonie kunnen niet vloeiend praten. Bij lichte vormen is de spraak onduidelijk, bij zwaardere vormen is iemand onverstaanbaar. De stem verandert geleidelijk in ongeveer zes tot negen maanden tijd. De ziekte begint meestal tussen het 44e en 50e levensjaar. Veelvoorkomende bijverschijnselen zijn:

  • hoofdpijn
  • verminderde concentratie
  • vaak door vermoeidheid
  • benauwdheid
  • hyperventilatie

De spasmodische dysfonie kan ook voorkomen in combinatie met andere vormen van dystonie, zoals in de hals (torticollis spasmodica), oogleden (blefarospasme), en mond, tong, of kaak (oromandibulaire dystonie).

Vormen van spasmodische dysfonie

Er zijn 3 varianten. Voor alle varianten geldt dat de oorzaak vaak niet te achterhalen is. Het kan zowel een neurologisch als psychisch probleem zijn.

  • Als de stembanden onwillekeurig sluiten, kan de luchtstroom uit de longen niet naar buiten. Het praten is dan wat geknepen en kreunend en hard praten is moeilijk.
  • Als de stembanden onwillekeurig openen, ontsnapt er lucht uit de longen waardoor af en toe een fluisterstem ontstaat.
  • Het onwillekeurig openen én sluiten kan ook tegelijk voorkomen. De stem blokkeert dan, maar soms is er wel een fluisterstem. Ook de stemtremor hoort bij deze variant. De stem klinkt dan bevend. Stemtremor komt vaak voor in combinatie met andere vormen van dystonie.

Waarom naar CWZ met spasmodische dysfonie?

In CWZ is er een stemspreekuur waarbij de logopedist samen met de KNO-arts kijkt naar de patiënt.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.