Diëtetiek polikliniek

Op de polikliniek diëtetiek houden diëtisten spreekuur. U komt hier terecht nadat uw CWZ-dokter u heeft doorverwezen. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
Als u onder behandeling staat van een CWZ-dokter, kan hij een afspraak bij de afdeling diëtetiek aanvragen. Wij behandelen ook patiënten op de polikliniek. Wij verzoeken u bij een poliklinisch bezoek aan de afdeling het aanvraagformulier van de specialist en uw centrale registratiekaart mee te nemen.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
In CWZ Waalsprong houdt een CWZ-diëtist op dinsdag in de oneven weken spreekuur.
Wilt u daar graag een afspraak?
Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Polikliniek CWZ Druten
In CWZ Druten houdt een CWZ-diëtist om de week op dinsdag tussen 08.30 en 13.30 uur spreekuur. 
Wilt u daar graag een afspraak? 
Geef dit dan door als u de afspraak maakt. 

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek diëtetiek A34, melden bij Meldpunt 3B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 85 59 (van 8.00 - 16.30 uur)

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. 

 

 

Behandeling tijdens opname

Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. Wij bezoeken op werkdagen de verpleegafdelingen. Daarnaast wordt elke opgenomen patiënt (m.u.v. dagbehandeling en kraamafdeling) gecontroleerd op ondervoeding. Bij opname wordt gevraagd naar uw gewichtsverloop en eetlust. De verpleegkundige beoordeelt hiermee of er risico bestaat op een slechte voedingstoestand of dat u een slechte voedingstoestand heeft. Mocht dit het geval zijn, dan zal tijdens de opname ook een diëtist langskomen.

Onderzoek en behandeling op polikliniek

De afdeling diëtiek houdt zich ook bezig met dieet- of voedingsadviezen bij patiënten op de polikliniek. Deze patiënten hebben een verwijzing van een arts. Onze diëtisten doen onderzoek en stellen behandelplannen op. Deze worden besproken met de arts. De voedingsadviezen en dieetbehandeling worden uiteraard met de patiënt besproken. Tijdens de behandeling vindt er begeleiding plaats en zonodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Gang van zaken polikliniek diëtetiek

 • U neemt plaats in de wachtkamer.
 • Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist zult u veel vragen krijgen: over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw medische gegevens, uw verwachtingen en uw wensen.
 • Daarna maakt de diëtist een behandelplan en een persoonlijk advies. 
 • In de volgende consulten geeft de diëtist uitleg en informatie over voeding, past deze aan, aan uw persoonlijke situatie en zoekt samen met u naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uiteraard ondersteunt zij u ook bij het opvolgen van het advies, bijvoorbeeld door middel van:
  • handige tips voor het veranderen van uw eetgewoontes
  • oefeningen en motivatietechnieken
  • praktische informatie over wat er op het etiket staat en waar u welke producten kunt kopen
  • suggesties voor speciale gelegenheden, zoals uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening koemelkallergie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

A
B
C
D
H
R
T