PET/CT-scan met aanvullende CT-scan

Bij een PET/CT-scan worden een PET-scan en een CT-scan gecombineerd om onder andere tumoren en infecties in het lichaam goed op te sporen.

Deze scans vullen elkaar aan. Een CT-scan maakt met foto’s een dwarsdoorsnede van uw lichaam, waardoor het als een soort ‘plakje’ te zien is. Een PET-scan laat zien of er een verhoogde suikerstofwisseling is.

Toon meer

Het kan zijn dat er na de PET/CT-scan nog een aanvullende CT-scan gemaakt wordt. Daarbij wordt er meestal een röntgencontrastvloeistof bij u ingespoten.

Hoe verloopt een PET/CT-scan met eventueel aanvullende CT-scan?

  • U neemt plaats in een comfortabele stoel.
  • De laborant brengt een infuusnaaldje in uw arm. Via het naaldje neemt de laborant een beetje bloed af om uw bloedsuikerwaarde te bepalen.
  • Daarna spuit de laborant een radioactieve vloeistof in. De vloeistof heeft ongeveer 60 minuten nodig om door uw lichaam opgenomen te worden.
  • Het is belangrijk dat u tijdens deze 60 minuten zo stil mogelijk blijft liggen en dat u niet praat. U krijgt een noodbel in de hand en de laborant verlaat de kamer. De laborant kan u via een camera blijven zien.
  • Na 60 minuten stuurt de laborant u naar het toilet om te plassen.
  • Dan neemt de laborant u mee naar de ruimte met de PET/CT-scan.
  • U ligt op uw rug, op het bed van de PET/CT-scan.
  • De laborant verlaat de ruimte en ziet u door het raam en hoort u via de intercom.
  • Het is belangrijk dat u tijdens de PET/CT-scan heel stil blijft liggen. De scan duurt ongeveer 30 á 45 minuten.
  • Na ongeveer 10 minuten heeft de laborant de scan bekeken en krijgt u te horen of het onderzoek klaar is.

Hoe bereidt u zich voor op een PET/CT-scan met aanvullende CT-scan?

Bij dit onderzoek hoort een voorbereiding. Informatie hierover is te vinden in de folder.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening keelkanker.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.